Skip to content

Praktisk etik

Praktisk etik

Praktisk etik 

På dette kursus dykker vi ned i en række etiske problemstillinger, som for mange mennesker fylder mere eller mindre i hverdagen. Vi anskuer dem, med baggrund i forskellige etiske teorier, som vi bliver introduceret til under vejs, og bliver muligvis også klogere på vores egne grundlæggende etiske holdninger til nogle af livets store spørgsmål. Frem for alt er der fokus på den praktiske tilgang til de problemstillinger vi vender.
Vi kommer bl.a. ind på emner som:
Moderne etiske teorier – deres styrker og svagheder
Det gode liv
Lighed versus ulighed
Er det (moralsk) forkert at dræbe, mennesker og dyr?
Aktiv/passiv dødshjælp 
Har vi et ansvar for hinanden, og i givet fald, hvor langt strækker det sig f.eks. i forhold til problematikken rig/fattig?
Passer vi godt nok på hinanden
Organdonation
Klima-/miljøetik
Helliger målet midlet?
Hvorfor over hovedet handle moralsk?
Hvad er meningen med livet?

Den gennemgående litteratur på kurset er Peter Singer: Praktisk Etik som det anbefales kursisterne at anskaffe, evt. antikvarisk. 

Start: 30. januar 2023
Undervisningsfri: Uge 7 (vinterferie), uge 14 og 15 (påske)