Skip to content
Gå til Mindfulness hos FOF

Psykologi til hverdagsbrug

Psykologi til hverdagsbrug

Brug hverdagens udfordringer til personlig udvikling og bliv stærkere og gladere.

Hverdagen byder på en endeløs række af udfordringer i form af diskussioner, konflikter og dilemmaer. Både i parforhold, familieliv og på arbejdspladsen.
Hvis vi griber disse udfordringer ordentligt an, bliver hverdagen mere tilfredsstillende og personligt udviklende.

Dette kursus vil give deltagerne en forståelse for nogle af de dynamikker der udspilles i parforholdet, familielivet og arbejdslivet og redskaber til håndtere disse.

Kurset er bygget op over 5 mødegange, hver 2. uge, hvor emnerne er:
 
1. Psyken og følelser; En introduktion til kursets indhold og til menneskets psyke. Målet er at du lærer at sætte ord på dine følelser, så det faktisk hjælper. 

2. Mål og værdier; Hvad vil du bruge dit liv på? For mange bliver hverdagen overlevelse fra dag til dag hvilket ikke er tilfredsstillende i længden. Så hvad skal der til for at livet bliver værd at leve og en kilde til glæde og begejstring.

3 Parforholdet og familielivet; Den vigtigste relation i dit liv. Hvad skal der til for at parforholdet holder, udvikler sig og bliver den største kilde til glæde i dit liv. 

4. Sex og samliv; Sex er ofte et højkonflikt område i parforhold. Og meget frustration og ulykke kan undgås, hvis kan forstå hinanden og kan tale sammen på en ordentlig måde. 

5. Arbejdsliv; Stress opstår ofte ifbm. arbejde men er sædvanligvis påvirket af de øvrige livsforhold. Denne afsluttende gang fokuseres der på stresshåndtering samt opbygningen af et arbejdsliv, der kan fungere sammen med det øvrige liv. 

Kurset er en blanding af undervisning og praktiske øvelser. Det anbefales at afprøve de forskellige redskaber mellem undervisningsgange.