Skip to content
Affald til sortering - flere slags - papir metal og plast - rundvisning på Randers Affaldsterminal 2023

Rundvisning på Randers Affaldsterminal

Rundvisning på Randers Affaldsterminal - marts 2023

Tag en tur til "væk"

En af de tidligere gæster på Affaldsterminalen udtalte efter besøget følgende med stor begejstring:

"Jeg anede ikke, at der foregik så mange spændende ting på Affaldsterminalen. Jeg vidste dårligt nok, at den fandtes. Tidligere har jeg ikke tænkt så meget over, hvad der skete med mit affald. Når skraldebilen kørte med det, eller jeg dumpede det i containeren på genbrugspladsen, var det jo væk. Men det er jo ikke bare væk. Der sker en hel masse bagefter."

 På Affaldsterminalen kan du bl.a. opleve:

  • Sorteringsanlægget, der sorterer jern, aluminium, mad- og drikkekartoner og glas fra, inden vi håndsorterer hård plast efter type
  • Omlasten, hvor restaffaldet bliver komprimeret, inden det køres til forbrænding
  • Kompostpladsen, hvor haveaffaldet fra genbrugspladserne bliver omdannet til kompost
  • Papirhallen, hvor indsamlet papir samles, inden det sælges videre
  • Deponiet, der bruges til affald, der hverken kan genanvendes eller brændes - herunder asbestmodtagelsen.
  • Afsætningspladsen til genbrugsartikler, der kan sælges af genbrugsbutikken 'Finderiet'
  • Gashøjen, hvor vi indvinder gas fra den gamle losseplads
  • Forbehandlingsanlægget til madaffald
  • Flamingopresseren
  • Ballepresseren, der benyttes til pap, plast og aluminium

 
Besøgsinformation 
 
Adresse:
Randers Affaldsterminal, Skolestuen, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ.
Bemærk at Skolestuen ligger ved Affaldsterminalen, og ikke ved Genbrugspladsen.  
Parkering på grus-parkeringspladsen som er på højre hånd umiddelbart efter I er kørt gennem porten til Affaldsterminalen.

Varighed:
Besøget forventes at vare ca. 2 timer inkl. kaffe / te som du får på stedet. 
 
Medbring:
Tøj efter vejret, herunder praktiske sko. Man kan blive beskidt..
Sikkerhed og opførsel
Affaldsterminalen er en arbejdsplads, og al færdsel i forbindelse med besøget er på eget ansvar. 
 
Vi gør opmærksom på, at Randers Affaldsterminal er røgfrit område.

Vi glæder os til at se jer.

 

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Tirsdag 06.06.2023 10:00-12:00 Randers Affaldsterminal Hanne Brix Vistoft
Hanne Brix Vistoft Randers Kommune

Hanne Brix Vistoft

Formidler, Affald & Genbrug, Randers Kommune.