Skip to content

Bestyrelse

FOFs formålsparagraf:
Det er FOFs formål, gennem en fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

Bestyrelsen:
Claus Andersen (Formand), Højgårdsvej 15, 4000 Roskilde. Tlf. 46 78 20 23

Birte Mærsk Fog (Næstformand)

Jørgen Rasbo

Ena Hagen

Sofus Kornebæk

Hans-Bo Hyldig

Generalforsamling:
Generalforsamlingen skal afholdes 31. marts 2021 kl. 19.00 i Sy lokalet Jernbanegade 62b - 4000 Roskilde - Hvis der stadig er begrænsning på antal af personer samlet pga. Covid-19 vil forsamlingen forgå via Zoom.

Grundet den særlige situation, vil vi bede om en aktiv tilmelding, på mail rfo@fof-roskilde.dk således at de nødvendige forholdsregler kan tages i relation til covid-19 situationen.

 
Dagsorden iht. vedtægterne