Skip to content

Demokrati og Grundlov

Demokrati og Grundlov

Er Danmark egentlig stadig et demokratisk land?
Det afhænger af, hvordan man definerer ”demokrati”, så vi kigger først på Robert Dahls m.m. minimumsdefinition af demokrati.
Herefter kigger vi på, hvorhenne det ”knager”, og så kan jeg forsøge at besvare spørgsmålet.

Retskildehierarkiet og det forvaltningsretlige hjemmelsprincip
Hvornår er en forvaltningsafgørelse, en bekendtgørelse, eller en lov egentlig ”lovlig” eller ”gyldig”?
Hvornår må den offentlige forvaltning (f.eks. politiet, rektor på et gymnasium, den kommunale forvaltning osv.) gribe ind i borgernes liv?

I hvilket omfang er regeringens corona-politik en trussel imod demokratiet?
Det afhænger blandt andet af, hvad man opfatter som formålet med politikken, men helt objektivt og strengt juridisk kan vi kigge på, hvilke indskrænkninger der er blevet gjort i borgernes frihedsrettigheder, og om disse indskrænkninger overhovedet er lovlige eller gyldige?
-Oversigt over de væsentligste indskrænkninger (kort)
-Gennemgang af de væsentligste regler, som beskytter borgernes frihedsrettigheder (kræver tid!)
-Herefter kan vi forsøge at konkludere, om de allerede indførte indskrænkninger er lovlige/gyldige.
-Kan ”vaccinepas” lovligt indføres i Danmark?
-Kan man betinge ud- og indrejse til Danmark på, om man er corona-testet eller vaccineret?
-Må staten tvinge sine egne borgere til at lade sig vaccinere?