Skip to content

”Gud” som indgribende faktor

”Gud” som indgribende faktor

Nå ”Gud” kommer med i gåseøjne i de videnskabelige beregninger, som forskere forsøger at forklare meget store og komplekse spørgsmål med, går ligningerne måske bedre op, men nye og langt vanskeligere spørgsmål rejser sig. Holger Bech Nielsen er utvivlsomt en af Danmarks bedst kendte videnskabsfolk, og han er ikke bange for de store spørgsmål.

Med sin entusiasme for sit fag og store viden, fanger han sine tilhørere og præsenterer sit stof, så selv vanskeligt videnskabeligt materiale bliver gjort tilgængeligt. På samme tid præsenteres også helt ekstreme teorier, som på underholdende vis går over hovedet på de fleste.

I foredraget præsenteres videnskabens resultater, og Holger Bech Nielsen vil efterfølgende perspektivere disse resultater til nogle af menneskehedens ældste spørgsmål. Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen? Hvad består verdenen, som vi kender den, af?