Skip to content

Den stærke sammenhængskraft

Den stærke sammenhængskraft

Corona'en har ikke blot været en virus, men også en fremkaldervæske: Den viser, hvem vi er som folk. For under en krise afslører vores handlinger, hvem vi er bag de fine skåltaler. Det er heldigvis et meget positivt billede af danskerne, Coronavæsken har kaldt frem.

Danmark har været et af de lande, der har klaret sig bedst under Coronakrisen. Det har især at gøre med den sammenhængskraft, der er særdeles stærk i Danmark.

Danskerne har tillid til myndighederne og gør derfor, hvad de bliver bedt om, nemlig at holde afstand. Danskerne har også tillid til andre borgere og stoler på, at de viser samme hensyn som dem selv. Vi er nemlig dybt afhængige af hinanden: Jeg undgår at smitte dig i tilliden til, at du også undgår at smitte mig.

Danskerne udviser en høj grad af samfundssind. De hjælper de ældre og de svage med at handle ind, de samles til fællessang, frivillige melder sig til tjeneste, herunder pensioneret sundhedspersonale, og familier støtter hinanden med børnepasning. Vi gør – næsten – alle vores pligt og giver afkald på en masse rettigheder for det fælles vel.

Den robuste sammenhængskraft skyldes vores særlige historie og traditioner.

Danskerne er fast sammentømret i et kulturelt fællesskab, der bygger på et levende civilt samfund – familier, venskaber, foreninger, naboskaber, lokalsamfund – og en stærk kristen etik med fokus på personlig ansvarlighed og samvittighedens betydning.

Danskerne er også et meget ensartet folk. De deler grundlæggende værdier og har levet under samme myndigheder og på det samme territorium i århundreder.

Hvad er det, der motiverer mennesker til at yde ofre for fællesskabet og leve et liv i moralsk forpligtelse for deres landsmænd?

Det er ikke primært lovens tvang, der får danskerne til at gøre deres pligt; politiet har ganske vist uddelt bøder under Coronakrisen, men kun få. Vores nationale fællesskab er derimod et skæbnefællesskab, grundlagt på følelser af samhørighed og solidaritet. Det er også derfor, vi har et velfærdssamfund, ikke bare private forsikringsordninger: Danskerne er villige til at dele deres goder med andre. For vi er alle i samme båd.

Jeg har skrevet om den stærke danske sammenhængskraft i bogen ”Sammenhængskraft” og i mange artikler, bl.a. i Berlingske, hvor en længere en lidt anden udgave af ovenstående tekst stod at læse i foråret 2020. I mit foredrag vil jeg prøve at forklare sammenhængskraften med en masse eksempler fra både før og under Corona pandemien.