Skip to content

Kunst krænker Den provokerende kunst

Kunst krænker Den provokerende kunst

De seneste 150 års kunsthistorie har budt på adskillige kunstværker, der grundet utraditionelle udformninger og kontroversielt indhold har vakt voldsom diskussion og debat. Kunstpublikummet har følt sig krænket og provokeret af kunstværkerne og har reageret på dem med forargelse og stor undren over, at man overhovedet kan tillade sig at kalde værkerne for kunst.

I dette foredrag skal vi se nærmere på et udvalg af kunstværker, der alle i deres samtid har vakt forargelse og undren. Vi skal se på, hvad det er, der gør, at publikum har følt sig krænket og provokeret af værkerne dernæst på, hvorfor nogle kunstnere vælger at lave denne slags kunst og endelig, hvad værkerne forsøger at fortælle os, hvis vi ser ud over deres provokerende udtryk.

OBS: Dette foredrag er en del af 20-21s foredragsrække