Skip to content

Tidevandssejlads

Tidevandssejlads

Et kursus for alle, der gerne vil forstå tidevand samt kunne anvende af tabeller og strømkort til sejladsplanlægning.

Tidevand findes på alle have, ja selv i søer som Arresøen er der tidevand! Tiltrækning fra måne og sol forsøger at trække alt vand i 2 tidvandsbølger vestover rundt om jorden på et månedøgn, 24 timer og 50 minutter i gennemsnit. Teoretisk set burde vi derfor opleve 2 højvande og 2 lavvande i dette tidsrum, men landmasser, forskel i havdybder, jordens rotation, sammenspil mellem måne og sol og mange andre faktorer har stor indflydelse på det aktuelle tidevand på et bestemt sted.

Heldigvis er det muligt at forudsige tidevandet for et sted, f.eks. Dover, hvis man har målinger over en periode af ca. 18 år, da mønstret så gentager sig. Disse målinger findes for en række havne og danner basis for at vi kan bestemme tidevandet på en planlagt sejlads time for time.

På kurset gennemgår vi de faktorer, der bestemmer tidevandets 2 hovedkomponenter, nemlig lodskudsrettelse (tidevandshøjden) samt tidevandstrømmen. Du vil lære at bruge tidvandstabeller, strømkort og strømdiamanter til at beregne tidevandsvindue for anløb af havne samt samlet tidevandsstrøm under en sejlads fra A til B i Den Engelske Kanal. Endelig ser vi på elektroniske tidevandsinformationer tilgængelige på internettet.

Materialer der skal anskaffes af den enkelte
- Imray kort C12 (Den Engelske Kanal øst)