Skip to content

Tænkning - Hvad gør vi egentlig når vi tænker

Tænkning - Hvad gør vi egentlig når vi tænker

Hvad vil tænkning sige? Sådan spurgte filosoffen Martin Heidegger i en række forelæsninger, der udkom i år 1954. I disse forelæsninger finder man Heideggers provokerende udsagn om, at ‘det betænkeligste er, at vi endnu ikke tænker’, og at ‘videnskaben tænker ikke’. Vi vil i foredraget tage udgangspunkt i Heideggers forelæsninger og forsøge at finde ud af, hvad tænkning overhovedet er: Hvad er det, vi gør, når vi tænker? Hvad er tænkningens genstand? Hvad er tænkningens forhold til filosofien som en ‘kærlighed til visdom’? Hvilken forbindelse er der mellem tænkning og viden? Hvilken forbindelse er der mellem tænkning og handling? Og hvad nytter tænkningen overhovedet? 

Mødegange

1. gang: Tænkepausen (introduktion)
2. gang: Tænkning og kærlighed
3. gang: Tænkning og viden
4. gang: Tænkning og sandhed
5. gang: Tænkning og moral