Skip to content

Verdenundergangens forsøgsanlæg

Verdenundergangens forsøgsanlæg

Omkring 1900 blev Wien betegnet som ”verdenundergangens forsøgsanlæg” – det var ikke blot modernitetens arnested, men måske også dens ”glade apokalypse”. Det, der gør Wien i fin de siècle så spændende, er på den ene side dens konservative, ja reaktionære kultur med dels velfunderede, dels vel opfundne traditioner – og på den anden side nybrud allevegne.

Kurset begynder med at belyse filosofiens udvikling omkring århundredskiftet. Østrigske filosoffer på den tid forsøgte at gøre det af med filosofien, men derved har de ikke desto mindre knæsat dominerende hovedstrømninger i det 20. århundredes filosofi, med stærke efterdønninger den dag idag. Vi vil også diskutere udviklingen i ved første blik så forskellige områder som billedkunst (bl.a. G. Klimt, O. Kokoschka, E. Schiele), arkitektur og byplanlægning, medicin og psykoanalyse (bl.a. S. Freud) og litteratur og teater. I kursets og samtalens forløb vil der understreges ligheder og divergenser i de nævnte kulturelle bestræbelser. Og vi vil forfølge udviklingen fra diskussionerne i Wiens kaffehuse, hvor borgerskabet, videnskabsfolk og kunstnere mødtes, ud i den politiske histories efterliv.