Skip to content

Sangundervisning

Sangundervisning

Sangundervisningen hos Ida indeholder altid åndedræts-bevidsthed, sanger-kropstræning, kropsstøtte, ansats træning, fortolkning og personligt udtryk samt musikalsk styrke og genrebevidsthed. Idas mange års erfaringer som professionel sangerinde og sangpædagog er funderet i overbevisningen om, at sangerens egentlige instrument er kroppen. Ida arbejder altid med at møde den enkelte elev lige præcis der, hvor eleven er – kropsligt, mentalt og musikalsk. Derefter vil I sammen arbejde på at opbygge et sangteknisk fundament for din musikalske og kunstneriske frihed.

Ida underviser i solosang for både begyndere og øvede i alle aldre, og i sangundervisningen indgår blandt andet: 
- Grundlæggende sangteknikker/principper
- Muskel, vejrtræknings- og afslapningsøvelser
- Musikalsk udtryk og indlevelse, og performance 
- Tekstudtale og artikulering 
- Intonations øvelser
- Rytmeøvelser 
- Coaching til blokeringer, eller nervøsitet ved optræden 


Strubemassage 
Desuden har Ida rig erfaring med at afhjælpe udfordringer med hæshed, eller at stemmen føles svag, som muligvis kan skyldes spændinger i strubens muskulatur. Ida vil hjælpe med at få fjernet spændingerne ved at undervise i kropsstøtte, der gør, at man synger mere sundt og rigtigt. Derudover laver Ida også manuel behandling ved strube-massage, som løsner spændinger, sådan man igen kan synge frit og ubesværet.

Genre
Ida underviser i (næsten) alle genrer. Pop, r&b, soul, jazz, rock, musical - you name it 

Første lektion

I den første time vil I snakke om, hvad du gerne vil have ud af sangundervisningen, og hvad du har lyst til at arbejde med, samt hvilke mål du har sat dig for. Derefter arbejdes der med en sang eleven selv vælger som udgangspunkt. Ida kan derefter tilrettelægge den fremtidige undervisning, så du føler det passer perfekt til dig. 

I vil lave nogle forskellige fysiske øvelser, opvarmning, vejrtrækning, afspænding og støtteøvelser.  

Ida tager altid udgangspunkt i elevens egne ønsker og behov og sørger for at undervisningen er i trygge rammer, hvor man tør udfolde sig, og have det sjovt. 

Drivkraften for hende er at give eleverne inspiration, motivation og lyst til at bruge deres krop og stemme til at udtrykke sig og at give dem redskaber med på vejen, som giver et solidt fundament for krop og stemme. Alle kan få glæde af musik, uanset niveau og erfaring, og alle rummer musik og kreativitet.