Skip to content

Engelsk niveau 4

Engelsk niveau 4

For kursister med ca. 3 sæsoners engelsk undervisning

Der lægges vægt på konversation og træning af talefærdighed i afslappet atmosfære.

Læsning af noveller, avisartikler, nyheder, som der samtales om. Lytteøvelser, udvidelse af nyttigt ordforråd samt deltageraktiviteter som f.eks. rollespil m.m. vil også blive en del af undervisningen. Oplæg fra deltagerne indgår ligeledes samt mindre events. Grammatik vil indgå i mindre omfang. Der tages udgangspunkt i kursisternes og holdets niveau.