Skip to content

Dét vi ikke lærte under corona

Dét vi ikke lærte under corona

COVID-19 har været en tidligere ukendt fjende. Den kan dog først betragtes som uforholdsmæssigt skadelig, hvis vi 
ikke samler op på det vi har lært, stiller spørgsmålstegn ved det vi stadig ikke ved og bliver klogere. Det 
er tid til at forberede os på næste pandemi. Og det kan vi gøre med et helt andet blik på lodtrækningsforsøg.
Beskytter ansigtsmasker mod COVID-19 eller er de blot til gene for bæreren og for miljøet? Er testning og 
smitteopsporing en del af Danmarks værktøjskasse eller har vi brugt 2 milliarder om måneden på noget, der 
ikke rigtig flyttede noget, andet end folk ind i køer eller ind i isolation? Er vacciner supervåbenet, eller kan 
de skade nogle mere end de gavner? Det er blot en række af de spørgsmål, vi stadig ikke kender svaret på, 
efter en pandemi, hvor der har været mange beslutninger baseret på løst grundlag og gætteri. 
Inden pandemien tror jeg de fleste opfattede myndighedernes anbefalinger på sundhedsområdet som 
velunderbyggede: at det var resultatet af mange års forskning, når myndighederne anbefaler et bestemt 
vaccinationsprogram, en bestemt sammensætning af kosten, en bestemt screening for kræft. Langt hen ad 
vejen er der grund til tilliden.