Skip to content

Beskæring af havens planter

Beskæring af havens planter

Beskæring og udtynding af planterne er en vigtig del af havens vedligeholdelse, og med stor betydning for blomstring og frugtsætning samt det generelle indtryk for haven som helhed. Hortonom og havearkitekt AnneMarie Sørensen vil gennemgå de korrekte teknikker for beskæring og formning af havens buske og træer, roser samt klatreplanter, både i praksis og vha billeder.

Der vil blive vist idéer til opstamning af buske og træer,  f.eks. som alternativ til fældning. 

For at fremme dyrelivet i haven vil der desuden være fokus på genbrug af stammer, grene og andet afklip til kvashegn, insekthoteller mv. Foredraget vil afslutte med en demonstration af, hvordan man kan pode på sine eksisterende frugttræer.

OBS! Salen incl. P-plads ligger helt i bunden af Sankt Agnes Vej.