Skip to content

Fransk for begyndere

Fransk for begyndere

Du har tidligere haft undervisning i fransk og ønsker at lære det igen. Vi tager afsæt i nogle af de kendte ord, der relaterer sig til mad, rejse, samfundsforhold som "déjà-vu", "casquette", "casserolle", "courgette", "bouquet", "escalope", "meringue", "canapé", "bougainvillier", "collage", "marionnette", laver tematiske krydsogtværs, repeterer ordenes udtalelse, træner accenterne og tryk på nasallyden og vokallyden.

Vi øver udtale af klokkeslæt, fx viser uret i klassen "12:34:56", så man snart vil kunne oplyse, hvad tid næste "rendez-vous" eller "tour" starter og slutter.

Det franske sprog er af musikalsk art. Læring af sproget og tematiske emner som præsentation, familie, indkøb, arbejde, fritidsaktiviteter, verberne, tallene og klokken går hånd i hånd med læring af melodi, emfase, faldende og stigende intonation.

En række motiverende aktiviteter og varierede lytte-, læse-, og visuelle øvelser vil stimulere dine sproglige kundskaber og hjælpe dig undervejs.

Hvis du kunne tænke dig at lære sprog på en stimulerende måde, hvor bogstaver og grammatik bevæger sig ved hjælp af grafiske animationer og forskellige læringsstrategier, så er dette kursus for dig, der lidt kendskab har til fransk og ønsker at være med i en underholdende og lærerig klasse med det formål at udtrykke sig på fransk så meget som muligt med en forståelig udtale og korrekt intonation.

Undervisningsmateriale aftales med underviseren ved første mødegang.