Skip to content

Til og afmelding

Tilmelding
Tilmelding foregår via vores hjemmeside på www.fof-roskilde.dk.
Du er også velkommen til at ringe eller sende os en e-mail så hjælper vi dig gerne igennem processen via telefonen.
Efter tilmelding får du tilsendt de praktiske oplysninger vedr. kurset.
Folkeoplysningsloven foreskriver, at du ved tilmelding skal oplyse: fødselsdato, navn og adresse. Er du bosat udenfor den kommune, hvori kurset afholdes skal du altid oplyse fuldt CPR-nummer, jf. Folkeoplysningslovens Kap. 10, §43, stk. 5. Deltager du på hold med hensyntagende undervisning, skal du underskrive en erklæring hos underviseren, at du har et handikap relateret til undervisningen.

Framelding
Framelding skal ske senest på den anførte betalingsdato, senest 30 dage før startdatoen. Framelding kan udelukkende ske skriftlig via mail til info@fof-roskilde.dk. Efter seneste betalingsdato er tilmeldingen bindende. Ved udeblivelse bortfalder betalingskravet ikke. Rettidig framelding påregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-. Såfremt FOF må aflyse et kursus, tilbagebetales det fulde kursusgebyr.

Manglende betaling
Har vi ikke modtaget din betaling til tiden, modtager du en påmindelse fra os. Hvis denne ikke bliver betalt indenfor 10 dage, sendes en rykker med et gebyr på kr. 100,-. Har vi stadig ikke modtaget betaling efter yderligere 10 dage, kontakter vi dig telefonisk for at lave en aftale. Modtager vi ikke betaling straks herefter fremsendes endnu en rykker med endnu et gebyr på kr. 100,-, samt inkassovarsel. Bliver 2. rykker ikke betalt vil sagen efter 10 dage sendes til inkasso.

Det er derfor vigtigt, hvis du imod forventning, ikke ønsker at deltage i et hold du har tilmeldt dig, husker at kontakte os inden betalingsfristen, således at du kan blive afmeldt.