Skip to content

Kontoret holder sommerferie fra d. 1. juli - 8. august (begge dage inkl.). God sommer!

Augustenborgerne

Augustenborgerne

Augustenborgerne er for mange danske ensbetydende med nationalt forræderi op til den 1. Slesvigske Krig i 1848. Det var augustenborgerne, der kom til at stå i spidsen for det slesvig-holstenske oprør i marts 1848, dén opstand, som i realiteten udløste borgerkrigen mellem de danske og de tysksindede, og som med den 2. Slesvigske Krig i 1864 var medvirkende til tabet af Sønderjylland.
Foredraget vil gøre rede for baggrunden for den augustenborgske fyrsteslægt, som var så dansk som nogen men som fyrsteslægt ikke havde forståelse for den demokratiske bevægelse, der efterhånden blev udviklet sammen med de nye nationale strømninger. Augustenborgerne havde et ubestrideligt arvekrav på den danske trone, da den oldenborgske kongeslægt så ud til at ville uddø med kong Frederik VII. Men augustenborgerne kom i stedet til at fremstå som tyske fyrster i samarbejde med Prøjsen. Augustenborgerne som slægt uddøde i 1931.

Husk at du kan spare ved at tilmelde dig alle 4 foredrag i Kulturhøjskolen i efteråret på én gang. Tilmeld dig her.