Skip to content

Vadehavet - nationalpark og verdensarv

Vadehavet - nationalpark og verdensarv

Det dansk-tysk-hollandske Vadehav er med dets kuperede klitøer og flade Marskland fuglenes natur og fristed og frisernes landskab og handelsplads. Her har tidevand og stormfloder i forening med kystbefolkningen og skiftende ”herrer” lagt kimen til nutidens verdensberømmelse. Og i snart 40 år har de tre landes regeringer i fællesskab søgt at beskytte den enestående natur og kulturlandskabet. Anerkendelsen blev kronet i 2014, da hele Vadehavsområdet blev udpeget som Verdensarv af UNESCO. Men vil vores overflodssamfund og evige trang til nye oplevelser underminere den mangeårige beskyttelse og dermed områdets internationale status? 

I foredraget samles brikkerne til en oplevelse og forståelse af denne historie, hvor vi også kommer ”bag facaden” på de politiske beslutninger lokalt, nationalt og internationalt.