Skip to content

Embedsbolig og fritidshus – Palæet 1848-2008

Embedsbolig og fritidshus – Palæet 1848-2008

Palæet i Augustenborg var i perioden 1790-1843 prinsessebolig, men den fyrstelige periode endte i midten af 1800-tallet med Treårskrigen. Under krigen fungerede palæet, ligesom slottet, som lazaret. Herefter blev det anvendt som embedsbolig for repræsentanter for den lokale øvrighed. Denne praksis fortsatte også efter krigen i 1864 og helt ind til 1927, hvor palæet var beboet af skiftende herredsfogeder og borgmestre.

Efter Genforeningen blev de store slotsbygninger i Augustenborg, der nu tilhørte den danske stat, ombygget til et statshospital for sindslidende – og nu fulgte en næsten 100 år lang periode, hvor Augustenborg mest af alt var kendt for psykiatrien. Da hospitalet åbnede i 1932, omdannedes palæet til overlægebolig, og blev brugt som sådan indtil 1970, hvor overlægen foretrak at bo privat og uden for hospitalets område. Herefter fulgte en periode, hvor palæet stod tomt, inden det i perioden 1977-2002 kom til at fungere som fritidshus for patienter fra hospitalet.

Tom Specht giver i dette foredrag et overblik over palæets meget lidt beskrevne ”mellemperiode” - fra det ophører med at være prinsessebolig i midten af 1800-tallet, og til det bliver hjemsted for kunst i 2009. Han kommer også ind på, hvilken ”arv” hertugfamilien efterlod sig i Augustenborg, herunder prinsesse Louises legat.

Foredraget er en del af Kulturhøjskolen i Palæet, hvor vi som en fast del af programmet starter og slutter dagen med en sang, og der undervejs holdes en kort pause, hvor FOF byder på en kop kaffe/te og en croissant. Du er velkommen til kun at deltage i dette ene foredrag, men har du lyst til at være en fast del af vores fællesskab, så vær opmærksom på, at du kan spare lidt, ved at tilmelde dig alle forårets fire foredrag samlet her

Billedtekst: Postkort med motiv af palæet set fra havesiden. 1904. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Augustenborg.