Skip to content

Prinsesse Louise – Palæets første beboer

Prinsesse Louise – Palæets første beboer

Palæet i Augustenborg er bygget til prinsesse Louise. Hun blev født i 1764 som datter af hertugparret Frederik Christian 1 og Charlotte Amalie Wilhelmine. Prinsesse Louise mistede allerede sin mor som seks-årig, og sammen med sine tre brødre voksede hun op på Augustenborg Slot. Den ældste bror Frederik Christian 2 blev gift med prinsesse Louise Augusta, som dermed blev prinsesse Louises svigerinde. 

Om prinsesse Louise vides det, at hun havde et fysisk handicap - hun var lille af vækst og pukkelrygget. Handicappet satte sine begrænsninger for hendes liv og var angiveligt også grunden til, at hun forblev ugift. Da hertugens bror, prins Emil døde, arvede hun hans ”filosofiske hus”, der lå i den østlige ende af Slotsparken (i dag kaldet Det Røde Palæ). Efter datidens målestok var huset ikke en passende bolig for en prinsesse, og i stedet byggede hertugen en herskabelige palæbygning til hende. Prinsesse Louise boede i palæet fra 1790 og frem til sin død i 1815. 

I dette foredrag fortæller Tom Specht den spændende historie om prinsesse Louise, hendes opvækst i Augustenborg og livet i palæet. Tom Specht er uddannet lærer, lokalhistoriker, rundviser ved Sønderborg Slot og med i bestyrelsen for Historisk Samfund for Als og Sundeved. Han er forfatter til flere artikler om lokalhistoriske emner og bidragsyder til bogen ”Palæet i Augustenborg – Fra prinsessebolig til kunstcenter”, 2020.

Foredraget er en del af Kulturhøjskolen i Palæet, hvor vi som en fast del af programmet starter og slutter dagen med en sang, og der undervejs holdes en kort pause, hvor FOF byder på en kop kaffe/te og en croissant. Du er velkommen til kun at deltage i dette ene foredrag, men har du lyst til at være en fast del af vores fællesskab, så vær opmærksom på, at du kan spare lidt, ved at tilmelde dig alle forårets fire foredrag samlet her

Billedtekst:
Portræt af prinsesse Louise  – kopi af maleri tilhørende Sandbjerg Gods, kunstner og årstal ukendt. Foto: Museum Sønderjyllands Mediearkiv