Skip to content

Klimaændringer

Klimaændringer

Klimaændringer er uden tvivl nogle af de største natur- og miljøproblemer, vi har i dag, og de giver anledning til spørgsmål som: Hvorfor er der så megen uenighed om problemerne blandt forskere, politikere og befolkning – for som nogle siger, så har klimaet jo altid ændret sig? Hvordan og hvorfor har jordens klima ændret sig gennem tiderne? Hvordan undersøger man det? Hvad er årsagerne til den nuværende globale opvarmning, og hvilke konsekvenser kan den få for vores planet? Hvordan vil den globale opvarmning påvirke flora og fauna bl.a. i Danmark og i Arktis? Hvad kan vi som enkeltpersoner og samfund gøre for at undgå uønskede klimaændringer?

Husk at du kan spare ved at tilmelde dig alle 4 foredrag i Kulturhøjskolen i foråret på én gang. Tilmeld dig her.