Skip to content

Hvidstengruppen - den danske modstandsbevægelse

Hvidstengruppen - den danske modstandsbevægelse

Den første film om Hvidstengruppen har overalt i de danske biografer haft stor succes. Mange har kunnet identificere sig med Marius Fiil, kroejeren fra Hvidsten, og hans modtagegruppe, som endte med at blive taget af den tyske besættelsesmagt. Otte blev henrettet i Ryvangen i København i juni 1944. Af de resterende blev tre idømt livsvarigt fængsel, bl.a. Marius Fiils ældste datter. To fik fire års fængsel, og endelig blev Marius Fiils yngste datter idømt to års fængsel. 
Foredraget vil gøre rede for Hvidstengruppens oprettelse og aktiviteter. Men derudover vil foredraget også se på modstandsbevægelsen generelt. Hvornår startede den, hvor stor var den, hvem var med i den, og hvilke konsekvenser fik modstandsbevægelsen for Danmarks status under og efter krigen?
Hvidstengruppens aktiviteter forudsatte, at det danske retsvæsen var på danske hænder, men dén forudsætning ophørte med bruddet den 29. august 1943. Dermed vil foredraget også diskutere filmens autenticitet og Hvidstengruppen som symbol på den danske modstandsbevægelse.