Skip to content
Jorn Buch

Danmark under besættelsen - Gestapo og de fem forbandede år

Danmark under besættelsen - Gestapo og de fem forbandede år

I 2015 var det 75 år siden, Danmark blev besat den 9. april 1940. Danmark var formelt ikke i krig med Tyskland men alene besat af den tyske værnemagt – for at beskytte Danmark mod et engelsk angreb, som de sagde. Det blev starten på den såkaldte forhandlingspolitik eller samarbejdspolitik, som andre kaldte det, hvor den danske regering og Rigsdag kunne fortsætte – symboliseret ved statsminister Scavenius.

Foredraget vil komme ind på baggrunden for besættelsen og se på de vilkår, danskerne måtte underkaste sig. Det vil bl.a. blive diskuteret, hvorfor der ikke var større modstand, og hvilken betydning modstandsbevægelsen, som fx Hvidstengruppen, fik for befrielsen i maj 1945 for 78 år siden. Foredraget vil specielt se på bruddet den 29. august 1943, som medførte forhandlingspolitikkens ophør og Gestapos indtræden i kampen mod den danske modstandsbevægelse. Gestapos hovedkvarter blev Shellhuset i København, men derudover oprettedes fem enheder i Danmark, bl.a. Staldgården i Kolding, hvor der en overgang var ansat omkring 40 personer, hvor mange udøvede tortur mod fangerne. Til sidst vil der blive set på retsopgøret efter besættelsen. Og vi vil diskutere besættelsens betydning for udviklingen af det danske demokrati og den danske identitet.