Skip to content

Bæredygtighed i hverdagen

Bæredygtighed i hverdagen

Karen Klarbæk taler om bæredygtighed i hverdagen og hvorfor monomateriale bliver så vigtigt hvis vi vil opnå større mulighed for genbrug og brug af færre resurser for at opnår det.

Eksemplerne gives ud fra cirkulær produktion og tanke bag hvordan man producerer og dermed også hvordan kunderne kan gøre en forskel i hverdagen ikke bare ved garnkøb, men i fht. alle valg man tager om køb.