Skip to content
Galakse

Astrologi for år 2020-2023 med finans- og samfundskrisen

Astrologi for år 2020-2023

Finans- og samfundskrisen

Foredragets hovedtema er finans- og samfundskrisen med udgangspunkt i de begivenheder som år 2020 indeholder. Mange vil spørge, hvorfor skal Jorden og alle menneskene opleve et så begivenhedsrigt år?

Vi kan stille spørgsmålet til astrologiens 11 planeter, og de yderste 6 planeter har et klart svar og budskab. Mange mennesker skal have deres livsvej justeret og det har ligget, som en mulighed meget længe. Det er vigtigt, at vi er fysiske, følelsesmæssige og spirituelle mennesker og ikke digitale robotmennesker.

Det år 2020 byder på, har en forbindelse til år 1517 under reformationens tid og til børskrakket i år 1929.

Mange vil også i disse år opleve at mennesker mødes og skilles. Det er vigtigt, at se det som noget positivt, da alt skal være i bevægelse.

Vi kan ud fra en synastri (sammenlægning af to fødselshoroskoper) se, hvilke ressourcer og læreprocesser to personer har ved at være sammen.

Vi kan ud fra en persons fødselshoroskop se, hvilken sjælsvej en person har valgt for dette liv. Vi kan se de forskellige medfødte ressourcer og læreprocesser.

Planeterne er med fra undfangelsen – gennem fostertilværelsen – til fødsel – og videre i det fysiske liv. Nogle mennesker har mere fokus på deres spirituelle vej end andre. Det er vigtigt for både børn og voksne at forstå deres sensitivitet, og at det er en naturlighed for nogle at være sensitive.

Den måde, nogle af planeterne er placeret på i år 2020, er den samme som i år 1517. Dengang som nu, er der fokus på magt, penge og religion (fokus på Saturn, Uranus og Pluto).

Det punkt (ca. 10 grader Tyr) som var aktivt ved børskrakket i oktober 1929, er igen aktiv (fokus på Chiron og den nordlige måneknude).

Periode 1 – marts 2020
Periode 2 – juli 2020
Periode 3 – oktober, november og december 2020

Vi ser nærmere på, hvilke planeter der er aktive i de tre perioder, for at forstå de oplevelser året, som helhed står for. Planeternes placeringer giver fokus på en ny begyndelse.

Perioden i de efterfølgende tre år, fra 2021 til 2023 har et helt andet fokus: Frihed, selvstændighed, fred og næstekærlighed.

Vi har rigtig meget at se frem til...