Skip to content
Hans Fuglsang Damgaard

Biskop Fuglsang-Damgaard

Biskop Fuglsang-Damgaard

Aurillac-fangen kæmpede for jøderne

Sønderjyden, Hans Fuglsang-Damgaard, er født i Ørsted ved Sommersted i 1890. Han blev derfor tysk soldat under 1. Verdenskrig, mens han var i gang med at tage en tysk studentereksamen i Rendsborg. Han var med i det store slag omkring floden Somme i 1916 i Nordfrankrig, hvor han blev taget til fange. Som dansksindet tysk soldat, blev han sendt til den danske afdeling i krigsfangelejren i Aurillac i det sydlige Frankrig. I Aurillac blev Hans Fuglsang-Damgaard kort tid efter, talsmand for den danske afdeling. Han vidste da, at han ville studere teologi og blev derfor også snart en slags åndelig vejleder for de dansksindede tyske soldater.

Efter krigen og med Genforeningen, studerede Fuglsang-Damgaard teologi på bl.a. Københavns Universitet, hvor han snart blev ansat i en videnskabelig stilling. Men i 1934 blev han biskop over Københavns stift, hvor han have været domprovst i en årrække. Denne post bestred Fuglsang-Damgaard indtil pensioneringen i 1960. Det blev som biskop under Besættelsen, han kom til at sætte sit afgørende aftryk med Hyrdebrevet i 1943. I Hyrdebrevet tog han sammen med de øvrige danske biskopper afstand fra tyskerne Jødeaktion i oktober 1943.

Jørn Buch fortæller om Hans Fuglsang-Damgaards liv fra sin barndom og opvækst, til tiden som tysk soldat og krigsfange i Aurillac-lejren. Men hovedvægten bliver lagt på hans indsats for de danske jøder under besættelsen. Hans klare antinazistiske tilgang, står i klar kontrast til anti-demokraten, fascisten og Hitler-beundreren, Kaj Munk. Hans Fuglsang-Damgaard døde i 1979, 89 år gammel.