Skip to content
Commission Internationale de Slesvig

Commission Internationale de Slesvig

Commission Internationale de Slesvig

En Sønderjysk verdensbegivenhed

Franske og engelske besættelsestropper i Sønderjylland i 1920.

De fleste opfatter deltagelse i fredsbevarende opgaver rundt om i verden som et fænomen, der er opstået efter 2. verdenskrig og FN’s oprettelse. De færreste – og uden for Sønderjylland næsten ingen – er klar over, at sønderjydernes tilbagevenden til Danmark i 1920 blev overvåget af en international styrke med beføjelser og opgaver, der meget ligner nutidens FN-opgaver.

Hør om de franske og engelske besættelsestropper i Sønderjylland 1920, Commission Internationale de Slesvig. I de franske alpejægerstyrker var bl.a. fire danske officerer fra Fremmedlegionen.

Danmark har siden FN’s oprettelse været en væsentlig bidragsyder til styrker ved fredsbevarende opgaver m.m. Bl.a. Kroatien, Bosnien, Libyen, Afghanistan og mange andre lande. Opgaverne har varieret fra overvågning af en våbentilstand med observatører eller egentlige styrker til indsættelse mellem de stridende parter, de senere år har vi også deltaget i direkte krigshandlinger og kampe.

De fleste opfatter dette med at deltage i disse aktioner rundt om i verden som et fænomen, der er opstået efter den 2, verdenskrig og FN’s oprettelse. De færreste – og uden for Sønderjylland næsten ingen – er klar over, at sønderjydernes tilbagevenden til Danmark i 1920 blev overvåget af en international styrke med beføjelser og opgaver, der meget ligner nutidens FN-opgaver.

Paul E. Rochler kommer bl.a. i sit foredrag ind på besættelsestroppernes ankomst til Flensborg, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. At der i de franske Alpe jægers styrker var fire danske officerer med fra Fremmedlegionen er ikke særligt kendt og deres baggrund og opgave vil blive belyst. Endvidere fortælles og vises der emblemer og medaljer i tilknytning hertil. Specielt Kong Christians X Slesvigske Errindringsmedalje af 1920.