Skip to content
Hør om Halabja i Kurdistan i Irak i foredraget med De ikke-anerkendte: Kurdistan, Transnistrien og Somaliland

De ikke-anerkendte

De ikke-anerkendte: Kurdistan, Transnistrien og Somaliland

Fotografisk skildring af 3 lande, som ikke eksisterer

Tag med på en farverig fotografisk skildring af rejser i Transnistrien, Somaliland og Irakisk Kurdistan. Tre lande som i realiteten ikke eksisterer, men som De Facto er selvstændige med egne regeringer, egne forfatninger, egne flag, egne penge og en helt særlig patriotisk italesat historisk identitet, som der værnes meget nidkært om.

Anerkendelse er et grundvilkår for menneskers trivsel, uanset hvor i verden man bor og uanset hvilken social status man har i samfundet. Forestil dig at det land som du kalder dit fædreland, ikke er en anerkendt del af det internationale samfund og uden taletid i FN. Du kan f.eks. ikke rejse, fordi dit pas ikke er gyldigt og du kan ikke få internationale kreditkort, fordi dit land ikke er en del af SWIFT-samarbejdet.