Skip to content
Fæsted skattefund guld vedhæng med bjergkrystal

Ofringer år 1000 f.Kr. til 500 e.Kr.

Ofringer år 1000 f.Kr. til 500 e.Kr.

Tiden mellem solkult og Ragnarok

Senest ved midten af 500-tallet e.Kr. var verdenssamfundene brudt sammen. Årsagen var vulkanudbrud, ingen vækst, hungersnød og en altfortærende pandemi. Op mod to tredjedele af Europas befolkning forsvandt ved denne tid, og for menneskene dengang må verden have været et skræmmende, dunkelt sted. Man ofrede derfor guld for at få solen, lyset og livet tilbage; for at overleve.

Ved Fæsted og Harreby i Sønderjylland ser vi klare spor efter denne tragiske og kolde tid. Siden 2018 har Museet Sønderskov nemlig udgravet en plads nord for Fæsted i Sønderjylland - en plads som hurtigt er blevet anerkendt som en meget vigtig lokalitet for forståelsen af de førkristne religioners udvikling igennem mere end 1500 år. Der er udgravet offerhuse med våben- og guldofringer, tykke kulturlag med depoter af mønter og personligt udstyr, og ikke mindst har vi udgravet en pragtvogn, som lå nedgravet i et hus. Sammen vidner fundene om en alsidig religion og om ofringer til de guder, som knyttes til både krig og frugtbarhed. I tiden før man flyttede religionen ind i offerhusene, så kulten helt anderledes ud. Den foregik i den frie natur og lader til at være knyttet til gravhøjene i landskabet og store samlinger og til megen ild!

I dette foredrag skal vi se på alle sporene efter tidernes religion, på ofringer og på landskaber. Målet er at vise, hvad der gik forud for den tid, hvor Fæstedskatten fra 900-tallet blev ofret også ved Fæsted. Sammen vidner alle opdagelserne nemlig om en egn, som er gennemsyret af kult og religion samt rige slægters tilstedeværelse; en egn som de kommende år vil lære os meget om den førkristne tid i Danmark og i Norden.