Skip to content
Restaureret portræt maleri af Otto von Bismarck fra 1871

Otto von Bismarck

Otto von Bismarck - jernkansler og rigssamler

Bismarck er en af Europas absolut største politiske begavelser. Men han er også fortsat en meget omstridt person, da han samtidig var en hensynsløs og kynisk pragmatiker, som brugte alle til rådighed stående midler for at nå sine mål.

For danskerne står han som den negative erobrer af Sønderjylland i 1864, men for mange tyskere blev han helten, som samlede og skabte det moderne Tyskland i 1871 - gennem tre krige, gennem jern og blod, som han selv sagde.

Jørn Buch vil gøre rede for Bismarcks bemærkelsesværdige karriere og især lægge vægten på hans ansvar for krigen mod Danmark i 1864. Men vil også fortælle om hans konflikter med Østrig som prøjsisk ambassadør sammen med hans tre krige, som medførte Tysklands samling i 1871.

Til sidst vil hans moderate udenrigspolitik blive diskuteret, hans bevidsthed om ikke at skabe problemer med det nye store Tysklands mange naboer - heller ikke med Danmark efter 1864.

Bismarck var det nye Tysklands ubestridte leder, indtil kejser Wilhelm II’s afskedigelse af ham i 1890; ”da lodsen gik fra borde!”.

Dagens fortælling kan ses som en introduktion til en introduktion til heldagsturen den 17. april til Friedrichsruh - selv om fortællingen er et selvstændigt foredrag.