Skip to content
Fake news

Konspirationer og kampen om sandheden

Konspirationer og kampen om sandheden

Donald Trumps tid som præsident i USA har blot forstærket en årelang og accelererende tendens for at devaluere fakta, hvilket synes at true nyhedsformidlingen, den afbalancerede meningsdannelse og hele det åbne, demokratiske system. Fænomenet har imidlertid dybe historiske rødder, ikke kun i USA, men også i Mellemøsten og til dels i Europa. I dette foredrag gennemgås nogle klassiske konspirationsteorier, hvorpå der ses nærmere på bl.a. angrebene på World Trade Center og Pentagon 11. september 2001 samt Qanon-bevægelsen. Desuden vil foredraget inddrage hvad der aktuelt måtte være at finde på konspirationsteoriernes kødmarked på dagen for foredragets afholdelse.

Det viser sig, at konspirationstænkningen både har dybe almenmenneskelige rødder, og i sine amerikanske udgaver også kan spore en kerne tilbage til 1800-tallets fundamentalistiske sekter, i foredraget eksemplificeret ved Mormon-kirken.