Skip to content
Naboer i Europa

Naboer i Europa

Naboer i Europa

Romere og germanere i tiden omkring Kristi fødsel

I tiden lige før Kristi fødsel ekspanderede Romerriget udover Europa og satte her dagsordenen for udviklingen i de næste århundreder. Påvirkningen var større, end vi hidtil har forestillet os.

De senere års arkæologiske udgravninger på en række jyske lokaliteter har nemlig vist, at romernes nærhed haft afgørende indflydelse på udviklingen af de politiske, militære og økonomiske strukturer i de nordeuropæiske samfund. Alt i alt var de baggrunden for, at ledende slægter befæstede deres politiske magt over større regionale områder. En udvikling som blev normsættende i de næste århundreder.

Helt centralt i beskrivelsen af denne udvikling står fire pladser fra Midtjylland, Hedegård ved Ejstrupholm, Tjørring ved Herning og Ørre også ved Herning. På disse pladser afspejles den romerske indflydelse tydeligt i gravene, i genstandsmaterialet og i bebyggelsernes arkitektur og sammensætning. Offerfundet Alken Enge ved Skanderborg hører også med i denne historie.

Ved foredraget fortæller Orla Madsen især om Hedegård - både om de rige fund fra gravene, men også om de seneste nye undersøgelser, der har givet bemærkelsesværdige resultater. Han kommer også ind på øvrige pladser, der netop viser nogle af de samme karakteristika som Hedegård og som er med til at give et nyt billede af tiden o. Kr.f.

Pladserne danner endvidere hovedrammen i et forskningsprojekt, som forhåbentlig i de kommende år bliver realiseret i et tæt samarbejde mellem Museum Midtjylland, Museum Horsens, Moesgård Museum og flere andre museer, universiteter og andre institutioner.

Orla Madsen er arkæolog, mag. art og fhv. museumsdirektør.