Skip to content
Sådan var det i 1890'erne

Sådan var det i 1890erne

Sådan var det i 1890erne – udgang fra en udlevet verden, indgang til en verden i opbrud

Det er et bevinget ord fra 1900-tallet om tiden før dette nye århundrede begyndte. 1890erne var dét årti, hvor alt det, 1800-tallet havde rummet, kulminerede og enten forsvandt eller blev det stof, hvoraf vores tid, 120 år senere, er opbygget.

Vi vil sammen finde frem til og identificere sporene fra den tid i 2021.