Skip to content
Slavekrigen 1848 - billedet er af maleriet "Stormklokkerne" af Hans Smidth

Slavekrigen 1848

Slavekrigen 1848 - Danmarks mærkeligste krig

I marts dagene 1848 var der store omvæltninger på vej i Danmark og Europa. Revolutioner rullede fra det sydlige Europa mod nord og via Wien og Berlin nåede de også Kiel og København. Det førte både til afskaffelsen af enevælden i Danmark og senere indførelsen af demokratiet i Danmark. Det førte dog også til oprør mod Danmark, eller ”Erhebung” i Slesvig og Holsten blandt tysksindede. Oprørene fik hurtigt erobret den stærke fæstning i Rendsborg, uden kamp, og den 1. slesvigske krig var uundgåelig. Det førte også til stor frygt for et tysk angreb op igennem Jylland, ikke mindst da rygtet gik, at flere tusinde tugthusfanger, eller ”slavere”, var blevet sluppet fri med vilje og nu plyndrede og dræbte på deres vej rundt i Jylland! Det førte til en af de største mobiliseringer af den danske befolkning, med titusindvis af frivillige under våben, fra Vejle til Skagen! Helt ustyrlige rygter og utrolige episoder opstod, som da Ribe tog på togt mod Tønder og folk flygtede til nabogodser, blot for at finde ud af, at ejerne var flygtet hjem til dem!