Skip to content
Maleri af danske tropper i 1849 ved slutningen på Treårskrigen

Treårskrigen 1848-1850

Danmarks glemte borgerkrig? Treårskrigen 1848-1850

Krigen står i skyggen af det traumatiske nederlag Danmark led i 1864, selvom de to konkliter er direkte forbundet. ”Borgerkrigen” 1848-50 var et velorganiseret oprør af ”tysksindede” i Slesvig-Holsten. Det førte til en blodig overlevelseskrig for den nye danske demokratiske stat og dets konge. Kampene foregik i Koldings gader, ved Fredericias vold, og Isted Hede, i Nordens største slag. Krigen er en dramatisk beretning om en ny dansk folkehær, som ikke bare skulle kæmpe mod tidligere soldaterkammerater, men også elitetropper fra Preussen og Det Tyske Forbund. Konflikten står dermed som en del af kampen imellem tysk og dansk, men indeholdt mange andre aspekter, der ikke bare splittede hæren og helstaten, men også mange familier, herunder ikke mindst kongefamilien.