Skip to content
Berlinmurens fald

Tyskland efter 2. Verdenskrig

Tyskland efter 2. Verdenskrig

Foredraget vil gøre rede for opdelingen af Tyskland i forskellige zoner og udviklingen af den kolde krig med bl.a. Berlin-Blokaden i 1948-1949.

Hovedvægten vil blive lagt på tiden omkring Genforeningen i 1989, hvor den tyske kansler Helmuth Kohl lovede østtyskerne blomstrende landskaber, når de blev integreret i den vesttyske forbundsrepublik. Det skulle vise sig ikke at gå så let, da Genforeningen ikke blot var et spørgsmål om materielle fordele, men også kom til at handle om identitet og mentalitet.