Skip to content

Danmarks første specialstyrker

Vikingetidens og højmiddelalderens eliteenheder under lup. I små både foretog disse specialstyrker rekognoscering og udpegede egnede steder til landgang for hovedstyrken. Eliteenhederne foretog også natlige nålestiksangreb på fjenden, der gennem kidnapninger, beskydning og sabotageaktioner søgte at svække fjendens kampmoral og slagkraft.

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Tirsdag 05.11.2024 09:30-12:00 Haslev Bibliotek Morten Ravn

Morten Ravn

Morten Ravn er uddannet arkæolog ved Københavns Universitet med en kandidateksamen i 2008. I 2014 blev han tildelt ph.d.-graden med en afhandling om vikingetidens krigsflåder.
Siden 2002 har Morten Ravn arbejdet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og er nu museumsinspektør og forskningskoordinator med ansvar for Vikingeskibsmuseets bibliotek og forlag.
Hans forskning er primært fokuseret på vikingetidens sømilitære operationer og praksisfællesskaber og på vikingetidens skibsbygning og søfart. Men der er også afstikkere til andre dele af Danmarks maritime historie – fra stenalder til middelalder.