Skip to content

Kulturhøjskoler Forår 2024

Kulturhøjskoler Forår 2024


”Den 3. alder – gør den til livets bedste”
v/ Hanne Faldborg 

Mennesker omkring de tres har fået en hel generation foræret. Tidligere var mange slidt ned, når arbejdslivet ophørte. I dag lever vi længere. Mange står med 20 år, hvor kroppens motor kører lydefrit, og de stortrives med de mange mulig-heder. MEN! Ældresagen har dokumenteret, at mere end hver fjerde pensionist kører træt i livet, og 65.000 er decideret ensomme. HVORFOR? Foredraget afdækker, at kroppen bremser for nytænkning. At sindet ikke er omstillingsparat. Det kan krop og sind blive! Her får du nemme værktøjer og nye vinkler til at gøre din tredje alder til livets bedste. Alle lærer at forstå, at man ikke går i stå, fordi man bliver gammel, men man bliver gammel, hvis man går i stå. 

”Det moderne Grønland”
v/ Uwe Lindholdt

Et foredrag om Grønlands nyere historie fra 2. verdenskrig og til i dag. Om et folk, der er gået fra fanger-kultur til moderne nation på få årtier, og et land, der er gået fra at have status som dansk koloni over hjemmestyre til selvstyre. Om grønlændernes svære vej til selv-styre og om de store udfordringer, landet står over for i fremtiden. Uwe fortæller om forholdet mellem Grøn-land og Danmark – konflikter og tætte bånd. De mange åbne spørgs-mål omkring en mulig selvstændig-hed, økonomien, fangst og fiskeri, minedrift, klimaændringer og turisme vil også blive belyst.

”Hvorfor koster smør, hvad det koster - historien om dansk dagligvarehandel: fra byens hjerte til cool cash”
v/ John Wagner 

Hvad betyder butikslivet for vores byer? Hvorfor ser butikkerne ud, som de gør – med frugt & grønt ved indgangen, mælk i fjerneste hjørne og slik foran kasserne? Hvornår dør tilbudsaviserne? Overtager nethandlen det hele? Og hvad bestemmer prisen på varen, f.eks. smør, der sidste år kunne svinge fra 5 til 35 kr. for 200 gram Lurpak? Foredraget giver indsigt og vækker debat om, hvorfor vi handler, som vi gør – og med hvilke konsekvenser.

”Tove Ditlevsen og Barndommens Gade”
v/ Anne Cornelius
 
En af Tove Ditlevsens mest kendte romaner er "Barndommens gade”. Hendes egen barndomsgade var Hedebygade på Vesterbro, og opvæksten her blev en drivkraft for hendes forfatterskab. 
Barndommen i arbejderkvarteret Vesterbro var med til forme hende som digter og menneske. Hun har skildret livet her i både romaner, noveller og i erindringsbøgerne "Barndom”, “Ungdom” og “Gift”.
Vi ser nærmere på Tove Ditlevsens egen livshistorie med dens op- og nedture, herunder hendes 4 ægteskaber.
Hvordan satte hendes eget liv sig spor i forfatterskabet? Hvorfor er hun stadig aktuel?

15 danske naturnationalparker på vej – hvor og hvorfor?
v/ Rune Engelbreth Larsen

I et billedrigt foredrag fortæller idéhistoriker og naturbogsforfatter Rune Engelbreth Larsen, hvor de kommende 15 danske natur-nationalparker etableres, og hvilke store dyr, det er på tale at udsætte på arealer mellem 5 og 50 kvadrat-kilometer. Foredraget forklarer ikke alene, hvad meningen er med vild-heste, elge og bisoner i dansk natur, men også hvad det inde-bærer for dyrevelfærden, og hvad baggrunden i det hele taget er for at genetablere vildere natur i Danmark. 

Det specifikke program med datoer for Haslev, Vordingborg og Nyk. F er på vej. Foredragenes rækkefølge og indhold kan du dog se herover og datoerne for de enkelte byer ses, hvis du klikker ind på den enkelte by nedenfor. God fornøjelse!

 


Filtrér