Skip to content

Corona - information til kursister

Kære Kursister
Nedenfor forsøger vi at holde jer orienteret i forhold til vores hold og foredrag i denne corona-tid. Vi beklager meget de gener, det giver. Vi gør alt for at løse udfordringerne til alles bedste. 

14.06.21  💚 Nye retningslinjer ifbm. yderligere genåbning

I forbindelse med den yderligere genåbning sker der en udfasning af de tidligere restriktioner for deltagelsen i aktiviteter hos FOF Sydøstjylland. Du kan læse om udfasningen og se de gældende retningslinjer nedenfor. Der kan gælde særskilte retningslinjer for de enkelte fagområder.

Coronapas
Fra mandag den 14. juni 2021 er der ikke længere krav om at vise coronapas, når du deltager i langt de fleste aktiviteter.
Bemærk: Enkelte arrangementer afholdes på lokationer, hvor der kan være krav om coronapas. Det vil du i så fald få besked om ved tilmelding.

Mundbind/visir
Kravet om at bruge mundbind/visir ophæves fra mandag den 14. juni 2021. Hvis du føler dig tryggest ved at bære mundbind eller visir, er du naturligvis velkommen til det.

Afstand
Der gælder følgende arealkrav indtil den 1. august 2021:

 • For aktive hold: Maks. 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • For passive hold: Maks. 1 person pr. 2 m2 gulvareal, hvis deltagerne hovedsageligt sidder eller ligger ned.

Fra den 1. august 2021 nedsættes arealkravet til 2 m2 pr. person.
Fra den 1. september 2021 ophæves arealkravet helt.

Rengøring og hygiejne
Hos FOF Sydøstjylland vil vi fortsat have særlig fokus på rengøring af kontaktpunkter og udluftning. Du vil som deltager have adgang til håndvask eller hånddesinfektionsmiddel på undervisningsstederne, og vi opfordrer til, at du også selv medbringer håndsprit.

Tak for din hjælp
Når du deltager i aktiviteter hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte:

 • Hold afstand
 • vask/sprit hænder
 • host eller nys i dit ærme
 • begræns fysisk kontakt
 • bliv hjemme, hvis du er syg.

Derudover vil vi bede dig være opmærksom på følgende:

 • Husk at vaske hænder eller spritte af, inden du kommer. Medbring gerne selv håndsprit.
 • Husk at holde afstand til de andre deltagere.
 • Kontakt os hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer her: coronasmitte.dk

Er du i tvivl om noget eller har brug for yderligere information, kan du læse mere om den aktuelle situation og myndighedernes gældende retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmesideKulturministeriets hjemmeside og coronasmitte.dk
Du kan også ringe til corona-telefonen og få hjælp og vejledning.

 

21.05.21 💚 VIGTIG INFORMATION vedr. genåbning

Velkommen indenfor igen!
Den 21. maj har vi igen slået dørene op for et væld af spændende kurser, foredrag og aktiviteter

Coronapas
Når du deltager i aktiviteter i FOF Sydøstjylland, er der fra myndighedernes side krav om fremvisning af coronapas.

Dokumentation
Af hensyn til både kursister og undervisere skal du kunne dokumentere én af følgende:

 1. Et gennemført vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
 2. At du har fået første vaccinationsstik for minimum 14 dage siden.
 3. Et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. En covid-19-test kan være foretaget som en PCR-test eller antigentest (hurtigtest).
 4. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

Fremvisning af coronapas
Ved kurser skal coronapasset fremvises til underviseren ved indgangen til eller i undervisningslokalet. Ved foredrag skal det fremvises til de foredragsansvarlige ved indgangen til foredragssalen.

Coronapasset skal fremvises sammen med ID (pas, kørekort, sundhedskort eller lignende).

Du kan både fremvise coronapasset i papirform eller digitalt.

Hvem skal fremvise coronapas?
Alle deltagere over 18 år skal fremvise coronapas. Selvom du er færdigvaccineret, må FOF ikke opbevare den information, og du skal derfor fremvise coronapas ved hver mødegang.

Coronapasset skal være gyldigt ved kursusstart og er gældende til kursusgangen slutter, også selvom det skulle udløbe undervejs.

Enkelte befolkningsgrupper er undtaget. Det gælder: børn under 15 år; personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en Covid-19-test; personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en Covid-19-test, og børn og unge under 18 år ifm. udøvelse af idrætsaktiviteter. Vi opfordrer til, at du kontakter os på forhånd, hvis du har gyldig grund til at være fritaget for coronapas. FOF har ifølge myndighederne ret til at afvise deltagere, der ikke kan eller vil fremvise gyldigt coronapas.

Mundbind/visir
Du skal bære mundbind eller visir, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Sydøstjylland – dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned.

Forsamlingsloft og afstand
Der gælder 3 forskellige forsamlingslofter på FOF’s aktiviteter:

 1. Indendørs: 50 personer
  Forsamlingsloftet gælder ved indendørsaktiviteter med aktivitet. Der er tale om 50 personer + én eller flere undervisere.
 2. Indendørs, siddende: 500 personer
  Forsamlingsloftet gælder ved kulturelle arrangementer og begivenheder, herunder foredrag og lignende, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder på faste pladser med retning mod foredragsholderen. Til foredrag vil der være 1 sæde mellem hver deltager.
 3. Udendørs: 100 personer
  Forsamlingsloftet gælder ved udendørsaktiviteter, og der er tale om 100 personer + én eller flere undervisere.

Der gælder følgende arealkrav:

 • For aktive hold: Maks. 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • For passive hold: Maks. 1 person pr. 2 m2 gulvareal, hvis deltagerne hovedsageligt sidder eller ligger ned.

På undervisnings- og foredragsstederne vil der være skilte, som viser de ovenstående forholdsregler.

Rengøring og hygiejne
I FOF Sydøstjylland efterlever vi naturligvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger om rengøring, udluftning og hygiejne. Det betyder, at:

 • Der er særlig opmærksomhed på rengøring på undervisningsstederne. Kontaktpunkter som håndtag, gelændere, kontakter, armlæn, bordkanter, redskaber, vandhaner, toiletter osv. bliver rengjort ofte og grundigt.
 • Du vil som deltager have adgang til håndvask eller hånddesinfektionsmiddel på undervisningsstederne. Vi opfordrer til, at du også selv medbringer håndsprit.
 • Der er særlig opmærksomhed på udluftning i undervisningslokalerne.

Tak for din hjælp
Når du deltager i aktiviteter hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte: Hold afstand, vask/sprit hænder, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt og bliv hjemme, hvis du er syg.

Derudover vil vi bede dig være opmærksom på følgende:

 • Husk at vaske hænder eller spritte af, inden du kommer. Medbring gerne selv håndsprit.
 • Hav dit gyldige coronapas og ID klar, når du kommer.
 • Husk at holde afstand til de andre deltagere.
 • Følg skiltene og anvisningerne på undervisningsstedet.
 • Kontakt os hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os.

Yderligere information
Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder. Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer her: coronasmitte.dk

Er du i tvivl om noget eller har brug for yderligere information, kan du læse mere om den aktuelle situation og myndighedernes gældende retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmesideKulturministeriets hjemmeside og coronasmitte.dk
Du kan også ringe til corona-telefonen og få hjælp og vejledning.

25.03.21 💚

Så kom udmeldingen om genåbning. Aftenskolerne må åbne for indendørsaktiviteter den 21. maj. Det er sent på sæsonen, men sådan er det. Vi udbyder fortsat onlinehold og udendørsaktiviteter. Hold øje med hjemmesiden hvor vi løbende lægger nye hold op. Vi følger selvfølgelig alle gældende corona-regler. 

22.03.21 💚
Fra den 22. marts hæves forsamlings-forbuddet udendørs fra 5 til 10 personer. Desuden hæves forsamlingsforbuddet i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi yderligere fra 25 til 50 personer. Vi må stadigvæk ikke samles indendørs endnu. Vi venter med spænding. Hold øje med hjemmesiden mht. online-undervisning og udendørsaktiviteter. Se mere her: Online / Udendørs Vi følger selvfølgelig alle gældende corona-regler. 

24.02.21 💚
Restriktionerne er blevet forlænget og vi er lukket ned til og med 5. april 2021. Vi må tilbyde udendørsaktiviteter samt online undervisning. Se mere her på hjemmesiden. Vi følger selvfølgelig alle gældende corona-regler. 

29.01.21 💚
Der blev i går meldt ud at ned lukningen af Danmark fortsætter frem til og med 28. februar. Pga. den aktuelle Corona-nedlukning, har vi fortsat lukket for tilmelding på hjemmesiden. "Læg i kurv" er sat ud af drift. Datoer på hold og foredrag vil blive korrigeret løbende og der åbnes for tilmelding på hjemmesiden så snart vi finder det forsvarligt muligt. Ring eller mail til os, hvis du vil tilmeldes vores uforpligtende nyhedsbrev. Du kan ringe til os på 7625 8988 (man-tor) eller mail soj@fof.dk. På genhør.

10.12.20 💚
Al aktivitet i FOF Sydøstjylland sættes i bero fra og med fredag den 11. december til og med foreløbigt søndag den 3. januar, indtil det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning. Lad os sammen hjælpes ad med at passe på os selv og hinanden, så vi kan se frem til et 2021 med gode aktiviteter og fællesskaber. Kontoret er derfor nu lukket for personlig betjening. Du kan ringe til os på 76258988 eller mail soj@fof.dk.

FORÅRSHOLD 2021:  Vi har pga. de seneste restriktioner besluttet at udsætte holdopstart for alle forårshold til 1. februar 2021. Hold øje med hjemmesiden, Facebook og din mail. 

FORHÅNDSTILMELIDNGER: sendes ud primo januar når vi ved, hvornår dit hold starter op. 

29.10.20 💚
Mundbind
Fra på torsdag den 29. oktober skal der bæres mundbind eller visir i aftenskolen, både til og fra undervisning/foredrag. Ligesom på restauranter er det derfor et krav, at man bærer mundbind, når man ankommer, men man kan tage det af, når man sidder ned og undervisningen/foredraget går i gang. Når man bevæger sig rundt før/efter undervisningen/foredraget skal man tage mundbind på igen.

25.10.20 💚
Aftenskoleaktiviteterne fortsætter
I fredags præsenterede statsministeren og myndighederne en række nye restriktioner omkring Corona. Nogle af dem vil også påvirke aktiviteterne i aftenskolen – det kan du læse mere om nedenfor. 

Statsministeren har fastslået, at det er vigtigt, at vi som samfund fastholder aktiviteter i kultur-og fritidslivet. Det betyder også, at aftenskolerne kan fortsætte langt hovedparten af sine aktiviteter – om end der er kommet nye krav, som både FOF og vores deltagere skal leve op til. Vigtigst for aftenskolerne er, at forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer fra mandag den 26. oktober. Dette nye forsamlingsforbud gælder frem til og med den 22. november.

Hvad betyder de nye retningslinjer for dig
Vi kan godt forstå, at du gerne vil have præcise svar på, hvad det betyder for lige netop din undervisning. Men det kan vi desværre ikke give dig endnu.
Der er i øjeblikket gang i en række forhandlinger med kulturministeren, der skal afklare og præcisere, hvordan de nye restriktioner konkret skal håndteres i aftenskolen.

Foredrag
Der er ingen ændringer i restriktionerne vedr. foredrag. Forsamlingsforbuddet er fortsat 500 mennesker med front mod underviseren og med afstandskrav opfyldt.  Skulle der opstå lokale udfordringer, så hører du fra os.  

Aftenskoleundervisning
Som det ser ud nu, så vil almindelig, stillesiddende aftenskoleundervisning (som sprog, syning, keramik...) kunne betragtes som foredrag. Det betyder, at rigtigt mange af FOF’s aktiviteter fortsætter som hidtil – med god afstand, håndsprit, og øget rengøring.

Nye krav til bevægelseshold m.m.
For øvrige hold – herunder bevægelseshold – gælder det nye krav om maksimalt 10 deltagere inkl. underviser. Så her kan det blive nødvendigt at dele hold op eller på anden måde sikre, at vi lever op til de nye krav. Men i og med at der i de kommende dage forhandles om den konkrete udmøntning af de nye tiltag, er det desværre på nuværende tidspunkt ikke muligt at præcisere nærmere. 

Yoga og Pilates
Vi forventer at yoga og pilates hold vil blive sidestillet med stillesiddende aftenskoleundervisning, med front mod underviseren og afstands krav opfyldt. Skulle dette ikke blive godkendt, så hører de berørte undervisere og deltagere fra os igen. 

Mundbind eller visir
Fra på torsdag den 29. oktober skal der bæres mundbind eller visir i aftenskolen, både ifbm. undervisning og foredrag. Ligesom på restauranter er det derfor et krav, at man bærer mundbind, når man ankommer, men man kan tage det af, når man sidder ned. Når man bevæger sig rundt eller efter undervisningens afslutning skal man tage mundbind på igen.

Hvornår kan du få mere at vide
Kulturministeriet har indkaldt relevante aktører – herunder aftenskolerne – til møde om bl.a. retningslinjer på mandag den 26. oktober. Så snart de nye retningslinjer ligger klart, vil vi sørge for, at du får besked om, hvad det kommer til at betyde for din undervisning, hvis du er en af de berørte.

Hører du ikke mere her fra kontoret eller fra din underviser, så fortsætter dit hold som sædvanligt. 

Pas godt på hinanden derude. 

 
21.09.20 Vi gør alt for at undgå smitte 💚
Vi opfordre hermed til at møde op max 5 min. før holdstart og tag straks hjem efter din undervisning er slut. Undgå ophold i vores lokaler derudover. Vi håber på din opbakning og hjælp til at undgå smitte.
Forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder ikke for arrangementer med siddende deltagere. Derfor gennemføres foredrag som planlagt under hensyntagen til både sundhedsmyndighedernes- og de lokale retningslinjer. 


05.08.20 Sæsonstart efterår 2020 💚
Vi er tilbage på kontoret og glæder os til at byde alle velkommen igen. Din sikkerhed er meget vigtig for os, og det skal være trygt for dig at gå på aftenskole. Derfor har vi indført en række ekstra tiltag for, at forhindre smitte af coronavirus. Som kursist skal du derfor være opmærksom på følgende:

Bliv hjemme ved hoste og øvrige symptomer
Host eller nys i ærmet og/eller brug mundbind
Hold afstand
Mød gerne op omklædt om muligt.
Undgå fysisk kontakt som håndtryk og kram
Undgå kontaktpunkter om muligt
Vask og sprit hænder ofte (medbring gerne egen håndsprit)
Medbring eget udstyr (bevægelseshold, musik osv. Særlige aftaler kan forekomme)
Der er ikke adgang til krus/kaffe/te/kildevand (medbring egne drikkevarer inkl. krus)
Undgå at opholde dig i FOFs lokaler/fællesområder mere end højst nødvendigt. Hurtigt ind og ud af lokalerne. Ankom max 5 min. før start.
 
Vi håber på din forståelse og opbakning til, at vi undgår at smitte hinanden. 

Mvh. 

Anne Zibrandtsen
Skoleleder

09.06.20 Genåbning 💚
Velkommen tilbage til trygge rammer hos FOF Sydøstjylland
FOF Sydøstjylland er genåbnet den 9. juni, og vi glæder os til at byde dig velkommen tilbage. Din sikkerhed er meget vigtig for os, og det skal være trygt for dig at gå på aftenskole. Derfor har vi indført en række ekstra tiltag for at forhindre smitte af coronavirus.

Disse tiltag er i første omgang gældende til og med den 31. juli for aktiviteter i vores egne lokaler og justeres løbende i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger. 

Bemærk venligst!
Vi starter kun helt nye kurser op efter den 9. juni. Hvis du tidligere har været tilmeldt et sæsonhold eller længerevarende forløb med aflyste mødegange pga. corona, er hele kurset aflyst på nuværende tidspunkt. Du har derfor også fået penge igen for de mødegange, som ikke har været afholdt eller pengene er overført til næste sæson. Alt dette bliver hver enkelt deltager informeret om via mail/sms. 

Er det sikkert for dig at gå på aftenskole?
Ja – smittetrykket er heldigvis faldende, og derfor har myndighederne vurderet, at det er sikkert at afholde aftenskoleundervisning igen. Vi sørger for, at de til enhver tid gældende retningslinjer overholdes – det gælder også forsamlingsforbuddet i undervisningslokalerne og på vores udendørs rundvisninger og ture.

Afstand
Vi tilstræber at sikre 1-2 meters afstand mellem hver person. Derudover sørger vi for synlig information om retningslinjerne for bl.a. afstand og god håndhygiejne, så alle husker at tage de rette hensyn.

God hygiejne
Vi har opsat håndsprit ved indgangen til vores undervisningssteder, så du kan spritte dine hænder, når du ankommer. Og der vil være håndsprit tilgængeligt på toiletterne, så du kan vaske og spritte dine hænder ofte i løbet af undervisningen. Medbring gerne selv håndsprit.

Minimal kontakt
Vi bestræber os på at minimere kontakten i vores lokaler. Medbring derfor dit eget udstyr – f.eks. yogamåtte, pensler osv. Og mød gerne op omklædt til undervisningen. Det er ikke muligt at anvende FOF's materialer på nuværende tidspunkt. 

Tak fordi du viser hensyn
Når du deltager i vores aktiviteter, opfordrer vi dig til at passe på dig selv og andre ved at tage hensyn og udvise fornuftig adfærd:

Hold 1 meters afstand – 2 meters afstand ved sangundervisning, udvalgt musikundervisning m.m.
Vask dine hænder ofte eller brug håndsprit.
Host eller nys altid i ærmet.
Undgå fysisk kontakt som håndtryk og kram.
Bed andre om at tage hensyn til dig.
Vi beder dig også om at følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer og blive hjemme indtil 48 timer efter du har oplevet symptomer som feber, hoste, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter, hovedpine og ondt i halsen. Hvis en person i dit hjem er konstateret smittet med COVID-19, beder vi dig også om at blive hjemme indtil 48 timer efter personen har haft symptomer.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende retningslinjerne, er du velkommen til at kontakte os på soj@fof.dk eller tlf. 7625 8988 mandag-torsdag kl. 10-15.

Læs mere om COVID-19 og de seneste oplysninger fra myndighederne her: coronasmitte.dk 14.05.20 - Aflysning af igangsatte hold 💚
FOF Horsens-Hedensted-Vejle-Billund-Grindsted aflyser desværre alle aktiviteter til og med søndag den 7. juni 2020 i tråd med myndighedernes tiltag mod COVID-19.

Du skal derfor ikke møde op til din planlagte aktivitet hos FOF. Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og retter os efter myndighedernes officielle retningslinjer.

Alle berørte vil få direkte besked. Vi håber på din tålmodighed.

Til gengæld har du nu mulighed for at melde dig til både udendørs- og online-undervisning. 

Du er velkommen til at kontakte os på soj@fof.dk eller på tlf. 76258988 (man-tor kl. 10-15).

Vi glæder os til at se dig igen på den anden side af COVID-19!  07.04.20 - Udsættelse fortsætter  💚
Vi må desværre fortsat have tålmodighed og stå sammen – hver for sig. I tråd med myndighedernes sidste nye anbefalinger for at undgå spredning af coronavirus, aflyser/udsætter vi alle vores aktiviteter til og med søndag d. 10. maj 2020 samt foredrag til ultimo august.

Vi retter os efter de officielle retningslinjer for at passe på vores deltagere og undervisere. Så snart det er muligt, står vi klar til at undervise igen.

Pas godt på jer selv og hinanden 24.03.20 - Udsættelse fortsætter 💚
FOF Horsens-Hedensted-Vejle-Billund følger Statsministerens anvisninger og forlænger lukkeperioden til og med den 13. april. Det betyder at al undervisning, alle kurser og alle foredrag aflyses indtil og med 13. april.
Der vil i denne periode ikke være mulighed for personlig henvendelse i administrationen, men vi opfordrer til, at du holder dig opdateret her på hjemmesiden eller her på vores Facebook side. Alternativt er du velkommen til at sende os en mail på hhv@fof.dk eller ringe til os mandag-torsdag mellem kl. 10:00-15:00 på tlf. 76258988. Vi gør opmærksom på, at vi stadig afventer retningslinjer fra myndighederne omkring det videre forløb. Vi håber derfor på jeres tålmodighed og forståelse for situationen.

Der kan være enkelte hold som fortsætter via online-undervisning. 

Pas godt på hinanden - sammen, hver for sig 

12.03.20...... Foredrag 
Alle de berørte foredrag forsøges flyttet til efteråret eller aflyses. Der sendes mail og sms til alle de berørte deltagere.  

12.03.20 / 13.03.20 - brev sendt til alle berørte kursister samt sms med henvisning til mail:
AL UNDERVISNING ER AFLYST
Vi er havnet i en force majeure situation. FOF lever af at bringe mennesker sammen, og sikkerheden for vores kursister og undervisere er en topprioritet for os. Danmark befinder sig lige nu i en kritisk situation, hvor alle virksomheder, offentlige institutioner og borgere opfordres til at udvise samfundssind ved at undgå unødig kontakt mellem mennesker, for ikke at bidrage til øget smitterisiko af coronavirus. Vi har alle et ansvar for at passe på hinanden.

Derfor aflyser FOF alle planlagte aktiviteter med afholdelse fra NU og til og med søndag den 29. marts, jævnfør myndighedernes seneste tiltag mod COVID-19. Kommunerne kan have taget andre beslutninger, som vi selvfølgelig efterlever. Du skal derfor ikke møde op til undervisning eller foredrag hos FOF i denne periode.

Læs mere om COVID-19 og de seneste oplysninger fra myndighederne her: coronasmitte.dk

Du vil høre nærmere, hvis vi får mulighed for at tilbyde dig erstatningsgange. Hold dig orienteret via hjemmesiden og facebook. Pas godt på dig selv og hinanden.