Skip to content
Duelighed hos FOF Horsens

Duelighed

Duelighed

Har du et fritidsfartøj eller tænker du på at købe et?  – Så er det en god ide at tage et duelighedsbevis. Det klæder dig på til at sejle forsvarligt og giver dig samtidig viden om, hvordan du varetager sikkerheden til søs om bord på dit fritidsfartøj.

Et Duelighedsbevis består både af en teoretisk og en praktisk del. Den praktiske del er det samme som et “Speedbådsbevis”, så har du allerede Speedbådsbeviset, kan du spare den del. 

Den teoretisk del er den, hvor du skal vise, at du har kendskab til bl.a. søvejsreglerne, afmærkning af farvandene og navigation. Når du har bestået begge delprøver, får du udstedt et duelighedsbevis for fritidssejlere.

Inden du møder på kurset, skal du kigge på vores undervisningsmateriale, der bliver sendt til dig ved tilmeldingen, da selve undervisningen er bygget op omkring det, du har læst hjemmefra.

Du kommer igennem følgende:

• Navigation.

• Sejladsplanlægning.

• Kursplanlægning.

• Misvisning, deviation, vind og strøm.

• Fyrtyper og hvordan du kender dem fra hinanden.

Derudover skal du kunne redegøre for forskellige emner inden for sikkerhed.

 

Pris er inkl. materialer.

 Derudover skal betales et prøvegebyr på kr. 500 i forbindelse med aflæggelse af prøven. Beløbet afregnes direkte med censor.