Skip to content
personlig udvikling nyt liv personligudvikling læring

En værdig død - Workshop

En værdig død - Workshop

”Kan vi tage imod livet med tillid, kan vi også tage imod døden med tillid”, citat Anne Sophie Jørgensen

Døden er et tabu i vores del af verden, og det præger os. De fleste af os forholder os først til døden, når den nærmer sig. For at kunne leve livet fuldt og helt, siger vi. Er det nu også den rette indstilling? På den måde kan vi risikere at opleve, at døden kommer bag på os. Fødslen og døden holder hinanden i hånden. De sætter hinanden i relief. Man kan måske sige som noget livsbekræftende, at både i fødslen og i døden, er der en åbning mod en ny tilstand.

Vi lever i en tid, hvor vi er vant til selv at sætte dagsordener i vores liv, og hvor vi har en høj grad af styring og kontrol. KUN ikke over fødsel og død! Dette skaber en afstand til døden, som vi gerne vil ”holde væk fra livet.” Derfor er det blevet sværere for os at give slip – ikke mindst på vores kostbare liv. Hvordan kan vi lære at blive bedre til at tage imod livet og også give slip på det, når tiden er inde? Måske er tiden kommet, hvor vi kan og tør tale om døden med større åbenhed og flere nuancer bl.a. i forhold til psykologiske og energimæssige aspekter?

På workshoppen vil vi inddrage egne tanker og erfaringer fra vores respektive levede liv! Måske er vi blevet inspireret af fordybelse i naturen og set, hvordan alting dér er forgængeligt. Og lært, at vi mennesker også er natur og forgængelige!

I workshoppen indgår desuden oplæg og fortælling, og der lægges op til samtaler og snak med sidemanden eller i smågrupper.

Vi slutter af med en fælles opsamling: Hvad, af det vi har talt om, kan du bruge og tage med dig ud i hverdagen?

Workshoppen lægger op til, at du kan gå derfra med en skærpet opmærksomhed og lethed omkring døden. at være bedre rustet i forhold til at kunne støtte dig selv og dine nære pårørende med at kunne give slip på livet og tage imod døden, som en naturlig del af tilværelsen.

Som afslutning laver vi en guidet meditation med elementer fra naturen, som du kan bruge derhjemme.