Skip to content
Tilmelding til nyhedsbrev her
Pilates krop bevægelse styrke smidighed Træning

God morgen med De 5 Elementer

God morgen med De 5 Elementer

Fem Elementform– Niveau 1
OBS! UNDERVISNINGEN FOREGÅR PÅ ENGELSK.

De 5 elementer er et sekvenseret vinyasaflow af bevægelser, der transformere, udrenser, styrker og balancerer såvel kroppen som sindet.  

Det at praktisere Five Element Form yoga er at skabe kontakt til sig selv og sin indre styrker. Formålet er at fremme sundhed og vitalitet samt at udvikle kroppens naturlige evne til at hele og genopbygge sig selv. Five Element flow er en gammel traditionel indisk yogapraksis, der minder om Tai Chi & Qi Gong. Den er baseret på kontakten med de fem elementer: Jord, Vand, ild, Luft & Akasha(rum). Disse fem elementer symboliserer og fremmer: Styrke og stabilitet - At overkomme modstand - Indre transformation – Energiløft – Mental og emotionel sammenhæng 

Gennem regelmæssig praksis af Five Element Form vil du opnå:

- forøget styrke og fleksibilitet i kroppen 
- forbedret cirkulation af blodet og i lymfesystemet  
- forbedret kvaliteten af åndedrættet
- mere afslappet, rolig og nærværende
- nye måder at bevæge kroppen på  

Gennem kurset vil vi praktisere Five Element Form og du vil blive opmærksom på den naturlige transformation, der vil ske i din krop.

De fem elementer kan undervises i alle aldre og alle niveauer af evner og kan udføres enten alle stående eller siddende - ingen måtter eller andet udstyr er nødvendigt.

OBS! UNDERVISNINGEN FOREGÅR PÅ ENGELSK.

Five Element Form – Level 1

The 5 Element Form is a sequence of flowing movements resembling traditional Vinyasa yoga asana. It is a powerful, transformative practice created to purify, strengthen and balance the body, mind and breath. 

The Five Element Form is a connecting and empowering yoga practice – its purpose is to enhance the qualities of health and vitality and to promote the body’s natural abilities to heal and rejuvenate itself. 5 Elements is an ancient traditional yoga practice that is similar to Tai Chi and Qi Gong. It connects us with the 5 Elements of Earth, Water, Fire, Air & Akasha. Based on the 5 Elements they help with - strength & stability - overcome resistance - inner transformation – lift up energy - mental and emotional connection with self & others.

With regular practice the Five Element Form can:
- Increase strength and flexibility in the body.
- Improve circulation of blood and lymphatic systems.
- Increase volume and quality of breath.
- Enable you to be more calm, relaxed and present.
- Create new ways of moving the body 

As you practice the sequence throughout the course you will be able to notice a natural transformation occurring within the body.

The Five Elements can be taught to all ages and all levels of ability and can be performed either all standing or seated – no mat or other equipment is needed.