Skip to content
Christian Egander Skov, foredrag ved FOF Syd- og Vestsjælland

Christian Ergander Skov - Den borgerlige krise

Christian Ergander Skov - Den borgerlige krise

Det borgerlige Danmark er i krise. Blå blok har ikke formået at forny det borgerlige projekt i takt med de økonomiske, teknologiske og kulturelle ændringer, som globaliseringen har ført med sig.

Det har i alt for høj grad handlet om at forsvare individet, men i dag er det fællesskabet og det kollektive, der er under pres.

Har de borgerlige partier overladt fornyelsen af samfundet til teknokrater og socialdemokraterne og glemt, hvad det vil sige at være folkepartier? Findes der overhovedet en samlet borgerlig blok længere?

I dette foredrag konfronterer Christian Egander Skov det borgerlige opbrud og afdækker den idémæssige krises historiske sammenhæng.

Christian Egander Skov, historiker og forfatter