Skip to content

Optaget Zoom-kursus ”Zoom 2”

Optaget Zoom-kursus ”Zoom 2”

Hvis du som FOF-underviser ikke har haft mulighed for at deltage på ét af vores "Zoom 2"-kurser (som er vores opfølgende kurser til vores Zoom "intro"-kurser), kan du her se en optagelse af ét af vores afholdte "Zoom 2"-kurser, så du kan blive klædt bedre på til at bruge onlinemødeprogrammet ”Zoom” - og derved blive bedre rustet til at undervise dine deltagere online.

Kurset blev undervist af Kathrine Kristensen fra FOF’s sekretariat. 

Alle FOF’s undervisere er velkomne til at se optagelsen af kurset her (vi beklager, at optagelsen starter brat).

Vi afholder løbende kurser i Zoom. Du kan holde dig opdateret om disse på hjemmesiden.