Skip to content

Sommerhøjskole

Sommerhøjskole

Kære FOF-underviser

Vi vil gerne fejre det stærke FOF-fællesskab og glæden ved at undervise. Derfor inviteres du til at deltage i FOF's sommerhøjskole 2022 for FOF-undervisere.

I løbet af de to dage FOF's Sommerhøjskole varer, vil du opleve et afvekslende program. Der er mulighed for at hente ny inspiration til din undervisning, få faglig viden, pædagogisk indsigt, samtidig med at du bliver klogere på FOF og folkeoplysningen. Derudover får du mulighed for faglig sparring med andre undervisere, og du vil få mulighed for at opleve hyggeligt samvær i skønne omgivelser.

Ud over det faglige program arrangerer vi frivillige aktiviteter, som I selv står for. Dette er en mulighed for dig som FOF-underviser at dele dit fag med andre FOF-undervisere - noget som der tidligere har været stor tilslutning til. Du kan byde ind med en frivillig aktivitet ved tilmelding. Læs mere længere nede.

Sommerhøjskolen finder sted fra mandag den 8. august til tirsdag den 9. august 2022, og afholdes på Severin kursuscenter i Middelfart. 

Du kan læse mere om oplæg, workshops m.v. nedenfor. 

Du tilmelder dig Sommerhøjskolen (og tilhørende workshop – husk blot at tilmelde dig én workshop, da de foregår samtidigt) via dette link.


Program for sommerhøjskolen 2022
Mandag den 8. august: Folkeoplysning
Kl. 09:00 - 09:30: Ankomst til sommerhøjskolen
Kl. 09:30 - 10:00: Velkomst fællessang og gennemgang af dagens program
Kl. 10:00 - 10:45: Del1: Oplæg: "Folkeoplysning i går, i dag og i morgen" 
Kl. 10:45 - 11:00: PAUSE
Kl. 11:00 - 11:30: Del 2: Folkeoplysning 
Kl. 11:30 - 11:45: PAUSE
Kl. 11:45 - 12:30: Del 2 (fortsat): Gruppearbejde om folkeoplysning
Kl. 12:30 - 13:30: FROKOST

Mandag den 8. august fortsat: Innovation
Kl. 13.30 - 14.30: Oplæg: "Sæt innovationskraften fri og skab rum til ny læring"
Kl. 14:30 - 14.45: PAUSE inkl. kaffe og kage
Kl. 14:45 - 16:00: Gruppearbejde om innovation
Kl. 16:00 - 17:00: Tjek ind
Kl. 17.00 - 17:45: Frivillige aktiviteter
Kl. 18.30 - 20.00: Jubilæumsmiddag
Kl. 20.00 - 21:00: Underholdning

Tirsdag den 9. august: Pædagogik
Kl. 07:15 - 08:00: Frivillige aktiviteter
Kl. 08:00 - 09:00: Morgenmad og tjek ud
Kl. 09:00 - 09:30: Godmorgen, fællessang, opsamling fra i går, gennemgang af dagens program
Kl. 09:30 - 10:45: Oplæg: "Gør hjernen til medspiller i læring"
Kl. 10:45 - 11:30: Kaffe + walk and talk
Kl. 11:30 - 12:30: FROKOST

Tirsdag den 9. august fortsat: Workshops
Kl. 12:30 -14:45: Workshops
Kl. 14:45 -15:00: PAUSE inkl. kaffe/kage
Kl. 15:00 -15:30: Fælles afslutning


Oplægsbeskrivelser til FOF’s sommerhøjskole 2022

Folkeoplysning i går, i dag og i morgen
Del 1 v/ Søren Peter Hansen, foreningsleder FOF Århus
Søren Peter vil fortælle om folkeoplysningens historie, om FOF i dag og om hvor han ser FOF på vej hen i fremtiden.

Del 1 v/ Helle Bjerregård, folkeoplysnings- og projektkonsulent, FOF's sekretariat.
Beskrivelse kommer snarligst.


Sæt innovationskraften fri og skab rum til ny læring
v/ Gry Ravn grundlægger af SOULmetoden – the power of your creative mind!

Vi lever i en foranderlig verden, hvor der ofte efterspørges nyt - det gælder også i undervisningsverdenen. Men hvordan tænker vi nyt, så fag og undervisning rammer tidens tone? Denne eftermiddag bliver du introduceret til, hvilket mindset der skal til for at arbejde innovativt, og du bliver præsenteret for konkrete innovationsteknikker, som vi sammen prøver af. Et særligt fokus vil blive lagt på det innovative og kreative læringsrum, der har været på dagsorden længe, men når det kommer til praksis, blokeres disse rum ofte af frygten for at lave fejl. Gry kommer ind på de typiske blokeringer i den kreative skabelsesproces, som kan være med til at bremse innovationskraften.

Vi vil gennem oplæg og gruppearbejde dykke ned i, hvordan du som underviser ved hjælp af konkrete øvelser og teknikker kan berolige dine deltagere og skabe et trygt rum, der styrker deltagernes kreative muskel til at tilegne sig ny viden og omsætte den i praksis; viden du også selv kan bruge til at nytænke dit fag. 
 
Om Gry Ravn
Gennem de sidste 20 år har Gry specialiseret sig i arbejdet med innovation og det kreative lederskab. Hun holder til dagligt oplæg i innovation og uddanner mennesker i at facilitere intuitive og kreative processer. Hun er tidligere foregangskvinde for opbygning af innovationsafdelinger, kreative projektlederuddannelser og store festivaler, der gennem kreativitet og bevægelse skulle samle folk på tværs af etnicitet. Gry er grundlægger af SOULmetoden – the power of your creative mind! Gry har baggrund i voksenpædagogik og performance-design med speciale i det kreative lederskab.
 
Gør hjernen til medspiller i læring 
v/ Anette Prehn, sociolog, underviser, foredragsholder og forfatter 

 Der er sket en rivende udvikling inden for hjerneforskningen de seneste år. Anette Prehns speciale er at bygge bro mellem hjerneforskning og virkelighed og formidle hjernens spilleregler, så de kan forstås og bruges til noget. I dette foredrag vil hun fortælle om, hvad der sker i hjernen, når vi lærer. På hvilke måder kan hjernen spænde ben for læring? Hvorfor gør vi det, som vi godt ved, at vi IKKE skal gøre? Hvorfor er vores tanker om aflæring forældede – og hvad skal vi gøre i stedet for? Mange alment anvendte læringsformater er nemlig hjerneklodsede; de arbejder stik imod hjernens logikker. 
Hjernen følger bestemte spilleregler, og hvis vi ikke kender og mestrer dem, bliver mange læringssituationer mere op ad bakke, end de behøver at være. Anette Prehn har oversat hjernens spilleregler til praktisk pædagogik, og hun præsenterer, hvilke “små skru” du kan lave for at gøre din undervisning mere engagerende for deltagernes hjerner. Anette underviser selv hjernesmart, og derfor får du afprøvet ideerne og metoderne på egen krop, hvilket klæder dig på til selv at undervise med hjernen in mente. 
 
Om Anette Prehn
Anette Prehn er sociolog, underviser og Danmarks mest produktive faglitterære forfatter, med hele 12 bestseller-udgivelser om hjernens spilleregler. Anette driver virksomheden Centre for Brain-Based Leadership and Learning og er en efterspurgt foredragsholder og facilitator i virksomheder, organisationer og i institutions- og skoleverdenen – og hun har erhvervskunder som Bosch, Ericsson, Vestas, Siemens samt Danmarks tre største banker. Hun var den første i Danmark til at undervise i NeuroLeadership: anvendt hjerneforskning for ledere, og blev i 2009 tildelt titlen ”Årets underviser – ledelse og coaching” af den norskejede konferenceudbyder Confex. 

Workshops beskrivelser til FOF’s sommerhøjskole 2022
Da alle workshops foregår samtidigt, skal du kun vælge én workshop, hvilket du gør ved tilmelding. Tilmelding inkl. valg af workshop foregår efter "først til mølle"- princippet.

WORKSHOP A: Lær at skrive tekster til web
v/ konsulent i digital markedsføring Kathrine Kristensen og kommunikationskonsulent Anne-Nora Stensig.

På denne workshop skal vi arbejde med, hvordan du skriver en tekst, der fanger opmærksomheden på web. For at skrive en god tekst til web er det vigtigt at tage udgangspunkt i den brugersituation, læseren er i. På denne workshop vil vi derfor gå i dybden med, hvordan man læser på web, og hvilke konsekvenser det har for teksten. Vi vil gennemgå principperne for en god webtekst samt lave praktiske øvelser. I løbet af workshoppen kommer vi bl.a. ind på:

- Hvordan man læser på web
- Hvad du skal tage højde for, når du skriver til web
- Hvordan du skriver en god tekst til web
- Medbring din nuværende kursusbeskrivelse, så tager vi udgangspunkt i dén og arbejder med, hvordan vi gør den bedre både skriftligt og visuelt.

Antal deltagere
Der er 35 pladser på denne workshop, og tilmelding foregår efter først-til-mølle.

WORKSHOP B: Skru op for livet – en workshop om yogaens stimulerende vejrtrækningsteknikker
v/Simon Krohn, yogalærer og cand.mag. i filosofi

I en tid hvor stress er epidemisk, er vi mange, der samler på teknikker, der stimulerer det parasympatiske nervesystem og skruer ned for blusset. Dette fokus kan dog sagtens tage overhånd, og så lever du livet med en fod på bremsen og forsøger at undgå at stimulere det sympatiske nervesystem. Det kan hurtigt blive lidt trist, for det sympatiske nervesystem handler ikke blot om kamp eller flugt. Det handler også om lyst, leg og liv.

På denne workshop vil Simon Krohn præsentere os for yogaens mere stimulerende og farverige vejrtrækningsteknikker. Formålet med teknikkerne er at skrue op for en følelse af livskraft og derigennem skabe en bevidsthedsudvidelse. Disse teknikker bliver kun sjældent undervist i moderne yogaklasser, men de er både sjove, spændende og overraskende effektfulde.

Simon vil først forklare, hvordan du kan forstå begrebet ”livskraft” (prana), og gennem en 45-minutters yogapraksis vil han guide dig til forskellige prana-oplevelser. Dernæst vil han beskrive vejrtrækningens rolle i traditionel hathayoga og efterfølgende guide dig gennem en længere sekvens af klassiske vejrtrækningsteknikker. I denne praksis vil du lære de vigtigste elementer af teknikkerne og mærke på egen krop, hvordan vejrtrækningen kan bruges til at skrue op for livet.       

Obs. Du skal medbringe egen yogamåtte, et tæppe, samt noget som du kan sidde på eller lægge under knæene, når vi skal ligge ned - dvs. pølle, meditationspude eller en fast pude.

Om Simon Krohn
Simon Krohn (f. 1975) er uddannet yogalærer og bor på Nørrebro i København. Som den første i landet blev han certificeret på det højeste niveau inden for Yoga Alliance. Han er cand.mag. i filosofi med fokus på indisk filosofi og studerede blandt andet et år på Banaras Hindu University i Indien. Simon er efteruddannet i kropsterapi og har deltaget i flere sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter både som testperson og som konsulent. Han har undervist yoga, meditation og vejrtrækning i mere end 20 år og er en landets mest efterspurgte yogalærere. Han er forfatter til den anmelderroste bog ”Nærmere noget” og sidste år udgav han bogen ”Liv og luft” på Politikens forlag. 

Læs mere om Simon på: www.mindyourself.dk  

Antal deltagere
Der er 50 pladser på denne workshop, og tilmelding foregår efter først-til-mølle.

WORKSHOP C: Associationer - Flow og styring som afsæt for kreativ udfoldelse
v/Sophie Hjerl, billedkunstner uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, samt cand.mag. i teori og formidling fra Det Kgl. Danske Kunstakademi.

 Denne workshop henvender sig til FOF-undervisere, der underviser i kreative fag – musik, madlavning, strikning, billedkunst etc.

For at skabe en interessant undervisning er det en fordel at kunne sætte sig selv fri i det associative - både at kunne følge et flow og samtidig vælge retning og styring. Det kræver, at man ”giver slip” og tør gå ud i det ukendte og opholde sig dér, hvor man ikke ved, hvad der sker, eller hvor man er på vej hen, samtidig med at man forstår at stoppe op og være bevidst om, hvilken retning man så vælger.

Denne workshop handler om, hvordan vi kan bruge associationer og flow til at skabe ”værker” (et musikstykke, en opskrift, et billede etc.) inden for de kreative fag, og hvordan vi kan videregive associationsteknikker til vores deltagere, så de kan bruge dem, når de selv skaber noget inden for et givent kreativt fag.
Hvordan skabes et associativt læringsrum med dynamisk tænkning lærer og elever imellem, samt i mødet mellem elev og det stof de skaber i og med? Sammen undersøger vi, hvordan associationer og flow kan bruges som redskab til at dykke ind i kreativiteten og åbne op for nye muligheder i en lærings- og skabelsesproces (vi kender nok alle til at skulle opfinde den dybe tallerken til en ny opgave for elever, men tallerkenen er der faktisk allerede, vi skal bare finde det rigtige at putte i den…). Workshoppen består af både oplæg, øvelser, opgaver og erfaringsudveksling.

Det får du ud af workshoppen:
- Redskaber til at skabe en langt mere dynamisk undervisningsform, som både kommer dig selv og deltagerne til gode
- Du bliver bedre til at forestå undervisning, som bygger på en større tillid til egen skaberkraft og udfoldelse fra deltagernes side.
- En større tiltro til ”skøre indfald” og at gå videre med de indfald, der ikke er så skøre endda
- At bruge din erfaring fra tidligere undervisningsforløb og sætte dem i en ny kontekst med et større flow i tilgangen til undervisningsmaterialet
- At arbejde med både intuition og intention i undervisningsforberedelsen og selve undervisningen, så du bliver mere bevidst om, hvornår du vælger flow eller styring
- At konfrontere det ”ukendte” og umiddelbart uforudsigelige og opleve, at det alligevel har sin egen logik og vej
- Forhåbentlig et godt grin.

Antal deltagere
Der er 25 pladser på denne workshop, og tilmelding foregår efter først-til-mølle.

WORKSHOP D - Konfliktforebyggelse
v/Nina Kongshaug, master i organisationspsykologi fra RUC og HR-udviklingskonsulent

Som underviser kommer man ud for situationer eller dilemmaer, som man ikke altid ved, hvordan man skal håndtere. På denne workshop hører deltagerne om, hvad der får konflikter til at opstå.

I en struktureret ramme finder deltagerne sammen løsninger på at håndtere vanskelige situationer og dilemmaer, som kan opstå i undervisningen.

Workshoppen er praktisk orienteret og for alle FOF’s undervisere, nye som erfarne. Vi tager udgangspunkt i situationer, udfordringer og dilemmaer, I som undervisere selv har oplevet.

Hvad får du ud af at deltage i workshoppen?
- Erfaringsudveksling med andre FOF-undervisere om løsninger på de vanskelige situationer
- Fokus på egen kommunikation og tilgang til løsning af vanskelige situationer.

Antal deltagere
Der er 12 pladser på denne workshop, og tilmelding foregår efter først-til-mølle.

Workshop E - Spil i Sprogundervisning
v/ Joyce Kloster, Voksenunderviseruddannelse fra Jelling Seminarium, Engelskunderviser hos FOF Odense-Fredericia-Middelfart

 Leg og læring hænger ofte sammen. På denne workshop undersøger vi denne sammenhæng, samt hvilke spil og leg der harmonerer bedst med sprogundervisning af især voksne. 

Workshoppen starter med teori om leg og spil som element i undervisning. I grupper afprøver vi forskellige spil. Efter hvert spil analyseres det fra deltagerens perspektiv, og dets brugbarhed/relevans i vor egen undervisning analyseres.

Hvad får du ud af at deltage i workshoppen?
- Viden om spils rolle i sprogundervisning
- Kendskab til forskellige spil – både de gode gamle og de nyere
- Spil som både er let tilgængelige og nemme at skræddersy efter sprog, niveau og emne
- Større fortrolighed med at anvende spil i undervisning
- Samarbejde og erfaringsudveksling med kollegaer

Antal deltagere
Der er 25 pladser på denne workshop, og tilmelding foregår efter først-til-mølle.


Frivillige aktiviteter
Både mandag og tirsdag vil der være mulighed for at lave frivillige aktiviteter, som du og andre FOF-undervisere har mulighed for at står for. Det kan være en morgenløbetur, en yogatime, historiefortælling eller noget helt andet. Overvej, om du har lyst til at stå for en aktivitet mandag den 8. august kl. 17.00 til 17.45 eller tirsdag den 9. august, kl. 07.15 til kl. 08.00. Du kan angive i din tilmelding, om du har lyst til at bidrage med en frivillig aktivitet. Så kontakter vi dig snarligst for videre aftale.