Skip to content

Tal ind til det udfordrede nervesystem

Inkluderende undervisning for deltagere med stress, angst og depression. 

Indhold 

Rigtig mange danskere lever med et nervesystem, og har svært ved at finde tilbage i balance. En stor del af denne gruppe søger ofte støtte i holdundervisning hvor fokus ligger på kropsbevidsthed, nærvær. mindfulness eller afspænding. For den store gruppe af mennesker der er ramt af fx stress, angst, depression eller har en traumehistorie med i bagagen kan det være ekstra svært at få det fulde udbytte ud af netop disse praksisser. 

Dette kursus giver dig psykologfaglige redskaber til, hvordan du kan arbejde ressourcebaseret med det udfordrede nervesystem, når du underviser. Med udgangspunkt i nyere teori om nervesystemet (Polyvagal teori) lærer du konkrete øvelser og pædagogiske greb, som hjælper dig med at se, rumme og støtte op om deltagere der kæmper med et nervesystem i ubalance. Du bliver bedre til at hjælpe den store gruppe af mennesker som lige nu søger hjælp til selvhjælp gennem bevægelse og mindfulness.

Udbytte

Sikkerhed: Du får et overblik over nogle af de psykologiske risikofaktorer der kan være i spil for mennesker med et udfordret nervesystem, især når vi underviser med et stærkt fokus på kropsligt nærvær og indre sansning.

Nervesystemet: Du får en kort, praksisnær introduktion til det autonome nervesystem som er med til at regulere kroppens stressrespons, sådan at du bedre kan aflæse og forstå de fysiologiske tilstande dine holddeltagere kan møde i undervisningen

Inklusion: Du får indblik i, hvordan du med små justeringer kan tilrettelægge din undervisning så deltagere med et udfordret nervesystem får mulighed for at deltage på lige fod med andre og få fuldt udbytte af din undervisning.

Værktøjer: Du får konkrete, lavpraktiske værktøjer til at nedregulere kroppen alarmberedskab som du kan bruge direkte i din undervisning.

Grænser: Du lærer hvordan du står stærkere i dit eget ekspertiseområde samt hvornår og hvordan du kan henvise til andre fagpersoner for at hjælpe dine deltagere bedst muligt.

Underviser

Birgitte Gorm er en af de få danske yogalærere der har en baggrund som psykolog og samtidig har mere end 10 års erfaring med at undervise, uddanne og supervisere undervisere indenfor meditation, yoga og bevægelse. Birgitte er certificeret i flere yogaformer og har været en frontløber for sansebaseret yoga og meditativ bevægelse siden hun begyndte at undervise i 2001 og har studeret med flere pionerer indenfor somatisk bevægelse, yoga og Zen siden, hun selv begyndte at meditere og dyrke yoga i 1990’erne.

Ud over sin baggrund som psykolog har hun en etårig uddannelse i traumeterapi (SOMA embodiment med Sonia Gomez) og afslutter i 2023 den treårige uddannelse i Somatic Experiencing (SE) som arbejder kropsorienteret med nervesystemet i traumeterapi. I dag er hun specialiseret i at efteruddanne og opgradere yoga- og meditationslærere i de psykologiske dynamikker og roller som opstår i yogalokalet samt i nyere teorier om nervesystemet. Birgittes meditative praksis har rødder i Buddhistisk meditation som hun har praktiseret siden 1996.  

Målgruppe

Alle der underviser i bevægelsesformer hvor fokus beror på kropsbevidsthed, nærvær og meditation (yoga, mindfulness, pilates, tai chi, qi gong, psykomotorik mv.)

Fakta om kurset

Varighed

Kurset er et 1/1 dags kursus, kl. 10-16. 

Tid og sted (Jylland)

Lørdag 2. september kl. 10-16.

FOF Sydøstjylland, Ane Staunings Vej 21, 8700 Horsens 

Deltagerpris

Tilbud: Early Bird-pris á kr. 500,00 til og med 1. juni, herefter er prisen kr. 650,00.

Øvrige deltagere uden for FOF-regi:
Tilbud: Early Bird-pris á kr. 1.000,00 til og med 1. juni, herefter er prisen kr. 1.300,00.

Tilmeld dig kurset 

Tid og sted (Sjælland)

Lørdag 7. oktober kl. 10-16. 

FOF Nordsjælland, Ordrupvej 60 2920 Charlottenlund 

Deltagerpris

Tilbud: Early Bird-pris á kr. 500,00 til og med 15.august, herefter er prisen kr. 650,00.

Øvrige deltagere uden for FOF-regi:
Tilbud: Early Bird-pris á kr. 1.000,00 til og med 15. august, herefter er prisen kr. 1.300,00.

Tilmeld dig kurset 

Har du bemærket?

Eksterne deltagere er velkomne på kurser arrangeret for undervisere i FOF, fx undervisere fra andre oplysningsforbund m fl. Del derfor gerne information om dette arrangement med dine ’kollegaer’ i faget.