Skip to content

Lyt til kroppen – Sansebaseret alignment og pædagogiske værktøjer i praksis

Indhold

I yoga opfordrer vi ofte eleverne til at ”lytte til kroppen”, blandt andet for at undgå skader. Det udsagn bør vi som undervisere understøtte ved at have tilstrækkeligt med pædagogiske værktøjer, til at lære eleven hvad det rent faktisk betyder i praksis. 

Lige nu kigger moderne yoga til sansningen af kroppen som et kompas, der kan supplere de ”one size” alignmentprincipper som vi tidligere har brugt som rettesnor. Tilbage står vi som undervisere med en ny udfordring: Nemlig at blive bedre til at lære eleven at justere sin praksis indefra og ikke kun korrigere sin praksis udefra. 

På kurset introduceres du for en metode til at træne dine elever i, at handle på det, de selv kan mærke. Du får en kropslig erfaring med sansebaseret bevægelse, samt inspiration til at introducere et sensorisk lag i dit undervisningssprog. 

Udbytte

Hvilke sansninger skal vi opfordre eleven at overgive sig til og hvilke sansninger kræver handling? Hvordan lærer vi eleven selv at mærke forskellen på de to? 

Hvordan tilpasser vi alignmentprincipper til den enkelte, når vi står overfor en yogaklasse med 20-30 elever der alle individuelt har en unik kropsbygning og subjektiv oplevelse af kroppen? 

Hvad giver det eleven at arbejde systematisk med sit indre sansekompas og hvordan hænger det sammen med yogatraditionen og dens filosofier?   

Baggrundsviden om den ”sensoriske vending” som er på vej ind i moderne yoga. 

En meditativ, dynamisk yogapraksis der demonstrerer et par af de pædagogiske principper bag sansebaseret alignment. 

Praktiske tips til at koble alignment med sansetræning som du kan bruge på dine klasser uanset hvilken yogaform du underviser i.    

Målgruppe

Alle der underviser i bevægelsesformer hvor fokus liger på kropsbevidsthed, nærvær og meditation (yoga, mindfulness, pilates, tai chi, qi gong, psykomotorik mv.)

Underviser

Birgitte Gorm er en af de få danske yogalærere der har en baggrund som psykolog og samtidig har mere end 10 års erfaring med at undervise, uddanne og supervisere undervisere indenfor meditation, yoga og bevægelse. Birgitte er certificeret i flere yogaformer og har været en frontløber for sansebaseret yoga og meditativ bevægelse siden hun begyndte at undervise i 2001 og har studeret med flere pionerer indenfor somatisk bevægelse, yoga og Zen siden, hun selv begyndte at meditere og dyrke yoga i 1990’erne.

Ud over sin baggrund som psykolog har hun en etårig uddannelse i traumeterapi (SOMA embodiment med Sonia Gomez) og afslutter i 2023 den treårige uddannelse i Somatic Experiencing (SE) som arbejder kropsorienteret med nervesystemet i traumeterapi. I dag er hun specialiseret i at efteruddanne og opgradere yoga- og meditationslærere i de psykologiske dynamikker og roller som opstår i yogalokalet samt i nyere teorier om nervesystemet. Birgittes meditative praksis har rødder i Buddhistisk meditation som hun har praktiseret siden 1996.  

Fakta om kurset  

Varighed

Kurset er et 1/1 dags kursus, kl. 10-16. 

Deltagerpris

Tilbud: Early Bird-pris á kr. 500,00 til og med 1. juni, herefter er prisen kr. 650,00.

Øvrige deltagere uden for FOF-regi:
Tilbud: Early Bird-pris á kr. 1.000,00 til og med 1. juni, herefter er prisen kr. 1.300,00.

Tid og sted (Jylland)

Lørdag 18. november kl. 10-16. 

FOF Sydøstjylland, Ane Staunings Vej 21, 8700 Horsens.

Tilmeld dig kurset

Tid og sted (Sjælland)

Lørdag 25. november kl. 10-16.

FOF Nordsjælland, Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund.

Tilmeld dig kurset

Har du bemærket?

Eksterne deltagere er velkomne på kurser arrangeret for undervisere i FOF, fx undervisere fra andre oplysningsforbund m fl. Del derfor gerne information om dette arrangement med dine ’kollegaer’ i faget.