Skip to content

Formidlingsteknikker, redskaber og konkrete metoder

Formidlingsteknikker, redskaber og konkrete metoder

Vi inviterer alle FOF's madundervisere til et kursus i voksenpædagogikkens tegn. Alle FOF's madundervisere er velkomne, uanset hvilket madfag de underviser i, hvor længe de har undervist og hvor i landet de underviser. Kurset vil være en mulighed for at få større forståelse for og inspiration til udvikling af egen undervisningspraksis. Kurset indeholder teori, konkrete værktøjer og mulighed for sparring med dine kollegaer.  
 
Tid og sted   
Onsdag den 8. december 2021 kl. 09:30 – 14:00 hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole på adressen: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 
 
Om kurset 
Vi lærer alle forskelligt og derfor er det vigtigt at vide, hvordan man tager hensyn til forskellige læringsstile. Dette kursus er for dig, der gerne vil være mere bevidst om, hvordan du bedst muligt kan formidle viden til dine kursister. Kurset består af både oplæg og aktiviteter der kan gøre dig, som madunderviser, mere bevidst om hvor vigtig din kommunikation til dine kursister er. Med fra kurser vil du både få viden og konkrete værktøjer, som du kan bruge til at planlægge og optimere din undervisning.

Når du tilmelder dig, stiller vi et par spørgsmål omhandlende din egen egen undervisningsform. Indholdet af kurset vil justeres i forhold dine og de andre deltageres besvarelser heraf, men vil blandt andet komme omkring:

- Læringsteorier - vi lærer forskelligt og hvordan man håndterer dette (bl.a. mundtlig, skriftlig kommunikation) 
- Didaktiske kort – planlæg din undervisning didaktisk (du får nogle kort/redskaber med hjem efterfølgende). 
- Kommunikative barrierer – en øvelse 
- Mesterlærer, mundtlig- og skriftligt kommunikation - fordele og ulemper 
- Den gode samtale og rammerne for et godt læringsmiljø (ros, plads til forbedringer, feedback m.m.) 

Underviser  
Underviseren hedder Ditte Jacqueline Rasmussen og blev i 2018 uddannet folkeskolelærer med en Bachelor i ”Læremidler i faget madkundskab - Betydning og didaktiske overvejelser”. I 2021 afsluttede hun sin Cand.Pæd. i Materiel kultursdidaktik, med et speciale i formidling på tværs af museer. Med sit didaktiske fokus på formidling indenfor de kreative og praksisfaglige fag, har Ditte blandt andet stået for udviklingen af undervisningsmaterialer til en bred række kulturinstitutioner og formidlingsplatforme samt udviklet didaktiske værktøjer til undervisningen indenfor madkundskabsfaget. I dag er Ditte konsulent for kulturbranchen, hvor hun både giver faglige råd og sparring i forhold til optimering af formidling, hvordan kunderne bedst rammer deres målgrupper, udvikler undervisningsmaterialer samt udvikler og afvikler mindre formidlingsevents for kunderne. 
 
Deltagerbevis  
Du vil efter kurset modtage et deltagerbevis pr. mail.  

COVID-19  
Vi overholder myndighedernes aktuelle restriktioner.  
 
Pris 
Det koster 300 kr. at deltage på kurset. Prisen er inklusive forplejning.   

Tilmelding  
Du tilmelder dig kurset via dette link. Der er i alt plads til 20 deltagere og tilmelding foregår efter “først til mølle”-princippet.   
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emma-Sophie Lundø på FOF’s sekretariat på tlf.: 23 72 13 85 eller e-mail: esl@fof.dk   
 
Afbud  
Bliver du efter tilmelding forhindret i at deltage, bedes du skrive til Helle Dannemand og meddele dette på: info@fof.dk.   
Vi har indført et udeblivelsesgebyr på 200 kr., som du vil blive pålagt, hvis du efter tilmelding udebliver uden at meddele os det.  
  
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emma-Sophie Lundø på esl@fof.dk eller tlf.: 23 72 13 85  
  
Vi glæder os til at se dig.