Skip to content

Ordblindhed i fremmedsprogsundervisningen

Ordblindhed i fremmedsprogsundervisningen

Vi inviterer alle FOF's sprogundervisere til et kursus om ordblindhed og fremmedsprogsundervisningen. Alle FOF’s sprogundervisere er velkomne, uanset hvor i landet du underviser og i hvilket sprog. 

Indhold på kurset 
På onlinekurset (Zoom) introduceres deltagerne til hvad ordblindhed er, og hvordan det kan påvirke tilegnelsen af fremmedsprog i undervisningen. Med afsæt i denne introduktion præsenteres forskellige ordblindevenlige undervisningsgreb, som deltagerne også får lejlighed til at reflektere over og drøfte relevansen af sammen i breakout rooms.

Formålet med onlinekurset er at give FOF's sprogundervisere:

 en smagsprøve på ordblindevenlige undervisningsgreb
anledning til at sætte en kollegial dialog i gang om hvilke greb det videre frem er værd at afprøve og øve sig på, fx i samarbejde med afprøvning/handling og løbende erfaringsudveksling i sprognetværk. 

Program for kursusdagen
Kl. 9:00 - 9:10: Velkommen og kort gennemgang af funktioner i Zoom og "regler" for kurset v/ FOF’s sekretariat
Kl. 9:10 - 9:45: Oplæg om ordblindhed og fremmedsprogstilegnelse (og vanskeligheder) - hvad er vigtigt at vide for underviseren?
Kl. 9:45 - 10:00: Pause
Kl. 10:00 - 10:50: Forberedelse og gennemførelse af undervisning der øger deltagelsesmulighederne for personer med ordblindhed - oplæg og refleksion. Nøgleord: 'læse-/ og skriveteknologi', 'eksplicit guidning', 'visualisering', 'kompenserende strategier'.
Kl. 10:50 - 11:00: Pause
Kl. 11:00 - 11:45: Forberedelse og gennemførelse af undervisning der styrker ordblinde deltageres læring på ordniveau - oplæg og refleksion. Nøgleord: 'ordkendskab', 'fonologisk og morfologisk opmærksomhed', 'ortografi', 'eksplicit og trygt læringsrum'. 

Om kursets underviser
Martin Hauerberg Olsen er lektor i Københavns Professionshøjskoles videreuddannelse, hvor han varetager uddannelses- og kursusforløb og kompetenceudvikling inden for primært ungdoms- og voksenuddannelse med særligt fokus på ordblindhed, herunder i engelskundervisningen. Førhen har Martin undervist på Hovedstadens ordblindeskole og Københavns VUC og fungeret som vidensmedarbejder på sprog- og ordblindeområdet i Socialstyrelsen. Martin er uddannet cand.mag i audiologopædi med et tilvalg i engelsk. 

Tid og sted
Kurset finder sted torsdag den 9. juni 2022 kl. 9:00 - 12:00 via onlinemødeplatformen Zoom.
Du vil efter tilmelding, senest dagen før afholdelsen af workshoppen, få tilsendt et link til deltagelse.

Praktisk information
Kurset vil blive optaget og vil efterfølgende være tilgængeligt for kursets deltagere i en begrænset periode. Har du ikke mulighed for at deltage på datoen, men ønsker alligevel at se kurset, kontakt os da på info@fof.dk

Pris
Det koster 400 kr. for FOF's sprogundervisere at deltage i kurset.

Tilmelding
Du tilmelder dig kurset via dette link. Husk at tjekke, om du modtager en bekræftelse (den kan ende i uønsket post/spam), da vi ellers ikke kan garantere, at du er tilmeldt. Ved tvivl så skriv til info@fof.dk.

Spørgsmål til deltagerne
For bedst muligt at målrette kurset til deltagernes behov, så vil du ved tilmelding blive bedt om at besvare følgende to spørgsmål: 

 Hvilke ordblindetemaer er du optaget af?

Hvad er dine to største udfordringer med at håndtere ordblindhed (eller mistanke herom) hos deltagere i din undervisning? 

Derudover må du også gerne overveje følgende to spørgsmål, som du er velkommen til at sende til info@fof.dk på forhånd, så underviseren har mulighed for at inddrage dine overvejelser i kurset:

Hvordan tackler du udfordringerne med at håndtere ordblindhed (eller mistanke herom) hos deltagere i din undervisning, og hvad synes du fungerer bedst?

Hvad er det primære formål med eventuelle læse- og skriveaktiviteter i undervisningen? Understøtter de deltagernes tilegnelse af det mundtlige sprog (forstå og producere), og/eller indgår læsning og skrivning i et selvstændigt skriftsprogligt færdighedsmål i faget?

Afbud
Bliver du efter tilmelding forhindret i at deltage, bedes du skrive til Helle Dannemand og meddele dette på: info@fof.dk.
Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få pengene retur efter køb af billet. Køb af kurser, foredrag og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@fof.dk eller tlf.: 30 36 64 36

Vi glæder os til at "se" dig